Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Dienste / Funksies

Akademiese Beplanning

Die Sentrum vir Akademiese Beplanning en Gehalteversekering (ABG) koördineer die instelling van nuwe akademiese programme en die wysigings aan bestaande programme by die Universiteit Stellenbosch. 

ABG bestuur die sekretariaatfunksie vir die Programadvieskomitee (PAK) wat aan die Akademiese Beplanningskomitee, ’n subkomitee van die Senaat, rapporteer.  

Die sentrum is verantwoordelik vir die eksterne indiening van nuwe programme vir die goedkeuring, akkreditasie en registrasie by Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Owerheid (SAKO).

Gehalteversekering

Die Universiteit Stellenbosch het ’n gevestigde stelsel van eweknie-evaluerings vir akademiese departemente en professionele administratiewe steundienste in ’n ses-jaar siklus.

Die Sentrum vir Akademiese Beplanning en Gehalteversekering (ABG) koördineer die gehalteversekeringsprosesse by die Universiteit Stellenbosch en bestuur die sekretar​iaatfunksie van die Gehaltekomitee, wat aan die Uitvoerende Komitee van die Senaat rapporteer.​

Personeel​

Sentrumhoof: Adjunk-direkteur:
​André Müller, aemuller@sun.ac.za​

Senior Adviseur: Gehalteversekering   
​Maya Sutherland, sutherland@sun.ac.za​

Adviseur: Akademiese Beplanning ​
​Melissa van der Vyver, melissavdv@sun.ac.za ​

Adviseur: Programevaluering en -vernuwing
​Marianne Bester, besterma@sun.ac.za  ​

Gehalteversekeringsbeampte
​Allison Mlitwa, amlitwa@sun.ac.za​​​​

Administratiewe Beampte
Christine Francke, cpfrancke@sun.ac.za​