Centre for Academic Planning and Quality Assurance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​

SU kalender vir program- en module goedkeuring​


Werkvloei


Kurrikulum dokumentasie (Template): 


Vir bystand met die verskillende aspekte van module-ontwerp of -wysiging, klik gerus op die hiperskakels hieronder. Addisionele hulpbronne (dokumente en videos) is beskikbaar onderaan die bladsy.
bronne in afrk.png

Afdeling 1: Module- en Jaarboek- inligting hyperlink.png​​

 • Naam en nommer van vak en module
 • CESM-kategorie
 • Reëls van kombinasie
 • Kern- of keusemodule​
 • Vorm van aanbieding
 • Modulekoppeling
 • Modulebeskrywing

Afdeling 2: Moduleontwerp

 • Verwagte leeruitkomste (vir module)
 • Gepaardgaande assesseringskriteria (vir module)

Afdeling 3: Leer en onderrig​ 

 • Leer- en onderrigbenadering van module
 • Gebruik van leertegnologieë
 • Leerondersteuning buite die klaskamer

Afdeling 4: Werkplekgebaseerde leer 

 • Vereistes van beroepsliggame
 • Persentasie of ure
 • Doel van werkplekgebaseerde leer (vir module)
 • Lokaalvereistes

Afdeling 5: Hibridieseleerstrategie ​​

 • Asinchrone aktiwiteite
 • Sinchroon aanlyn
 • Kampusgebaseerde aktiwiteite
 • Studentetoegang
 • Ontwikkeling van aanlyn leermateriaal

Afdeling 6: Assesseringstrategie  

 • Assesseringstrategie (vir module)
 • Assesseringsplan (vir module)

​Afdeling 7: Handboeke en voorgeskrewe leesmateriaal 

Afdeling 8: Roosterinligting​ guide.png

 • Kontakrooster
 • Hibridiese rooster
 • Navorsingstudieleiding

​Afdeling 9: Skedulering van toetse en eksamens guide.png


Ander ondersteuningsmateriaalsticky-notes docs.png

documents.pngOorsig van die Verskaffingsmodusse by SU​​

documents.png Wanneer moet 'n modulespesifikasie (Vorm B) ingedien word?

video.png  Eksterne programgoedkeuring, -akkreditasie en registrasie prosesse

video.png Nuwe programme teenoor wysigings van programme​​​​​​​​​​​​​