Biochemistry
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

​​​

Posadres

Departement Biochemie​​
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
7602 Matieland
Suid-Afrika

Fisiese adres

Departement Biochemie
JC Smuts Gebou
(Grondvlak - A Blok)
Van der Byl Straat
(vanaf Banghoek Straat)
7600 Stellenbosch

Telefoon

+27 21 808 5862

Faks

+27 21 808 ​5863

Voorsitter​

​Professor Erick Strauss

biochair@sun.ac.za

Departementele Bestuurder

Me Gertrude Gerstner

gdl@sun.ac.za

​Nagraadse en Navorsing Ondersteuningsbeampte

​Me Tarryn-Lee Kruger

tarrynf@sun.ac.za
Alle fotos en kuns is geskep deur die personeel en studente van die Biochemie Departement en is onderhewig aan kopiereg.