Education
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 Nuus

 

 

US-professor ontvang toekenning vir die bevordering van Afrikaanshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7677US-professor ontvang toekenning vir die bevordering van AfrikaansCorporate Communication/Korporatiewe Kommunikasie [Rozanne Engel]<p>​</p><p></p><p>Prof Michael le Cordeur van die Universiteit Stellenbosch (US) is onlangs vir sy lewenslange en uitsonderlike diens aan die Afrikaanse taalgemeenskap vereer.</p><p>Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM), in samewerking met die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), het aan Le Cordeur die 2020 Neville Alexander-prestigetoekenning toegeken vir die bevordering van Afrikaans.</p><p>Hy gaan sy totale prysgeld van R20 000 – wat deur Naspers geborg is – aan die Distrik Ses-museum in Kaapstad skenk. </p><p>“Dit is 'n groot eer vir my om die Neville Alexander-prestigetoekenning te ontvang, want dit verbind my vir ewig aan die man wat vir my 'n inspirasie asook 'n mentor was. Die waarde hiervan kan nie in woorde uitgedruk en nog minder in geldelike terme gemeet word nie. Ek hoop  dat my prysgeld 'n klein bietjie verligting vir die Distrik Ses-museum sal bring, aangesien dit so 'n belangrike baken en van historiese betekenis in ons land is," sê Le Cordeur.</p><p>Le Cordeur, 'n voormalige onderwyser, hoërskoolhoof en kringbestuurder, is 'n Nasionale Navorsingstigting-gegradeerde navorser. Hy het deur die jare die Afrikaanse gemeenskap in verskeie ampte gedien, insluitende as voorsitter van die Wes-Kaapse Taalkomitee waar hy medeskrywer van die Wes-Kaapse Taalbeleid was onder leiding van Neville Alexander met gelyke status aan isiXhosa, Afrikaans en Engels.</p><p>Hy is tans voorsitter van die departement Kurrikulumstudie by die US se Fakulteit Opvoedkunde. Hy dien ook in die direksie van die SBA en is 'n lid van die <em>Internationale Centrum voor het Afrikaans </em>by die Gent-universiteit en die Internasionale Vereniging vir Navorsing in Taalonderwys.</p><p>Volgens Le Cordeur is dit belangrik dat elke kind en student bemagtig word om in die taal van sy of haar keuse onderrig te word. Hy glo hierdie toekenning kon nie op 'n beter tyd in sy eie loopbaan gekom het nie, aangesien dit hom weer eens aangespoor het om hom te beywer om prof Neville Alexander se lewenslange droom van die bevordering van veeltaligheid en moedertaalonderrig in Suid-Afrika te bewaarheid.  </p><p>“Dit was nog altyd vir my belangrik om Afrikaans as 'n versoenings- en vriendelike taal te posisioneer. Afrikaans is die taal van die <em>struggle</em>, maar dit is ook die taal van versoening. Dit is 'n taal wat mense kan saambind, mits ons gewillig is om mekaar se sienings in te sien en respek vir mekaar se unieke verledes te toon. Afrikaans het oorloë, apartheid, kolonialisme en pandemies deurstaan. Daarom twyfel ek geensins daaraan dat die taal net sterker en sterker sal word nie."</p><p>Vir meer inligting oor die Neville Alexander-prestigetoekennings en die ATM, klik<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style=""> </span><a href="http://www.taalmuseum.co.za/"><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="">hier</strong></a>.  ​<br></p><p><br></p>
Prof. Michael le Cordeur ontvang eerbewys ter bevordering van Afrikaanshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7669Prof. Michael le Cordeur ontvang eerbewys ter bevordering van AfrikaansDie Afrikaanse Taalmuseum & -monument; afrikaans.com<p>​​​​​<span></span>Prof. Michael le Cordeur, hoof van die Departement Kurrikulumstudie, is een van die wenners van die Neville Alexander-prestige-eerbewys vir sy toegewyde bevordering van Afrikaans. Klik op die skakels om die artikels te lees: <br></p><ul><li>​<a href="http://www.taalmuseum.co.za/taalmonument-ken-alexander-eerbewyse-ter-bevordering-van-afrikaans-toe-2/">D​ie Afrikaanse ​Taalmuseum & -monument</a><br></li></ul><a href="https://afrikaans.com/2020/10/09/prof-michael-le-cordeur-n-passie-vir-afrikaans-en-die-onderwys/"><ul><li>afrikaans.com<br><br></li></ul></a><p><br></p><br>
US vereer uitstaande individuehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7640US vereer uitstaande individueCorporate Communication and Marketing / Korporatiewe Kommunikasie en Bemarking<p>​Die Universiteit Stellenbosch (US) gaan eredoktorsgrade toeken aan ses uitstaande individue wat 'n waardevolle bydrae op die gebied van geneeskunde, die letterkunde, die uitvoerende kunste, ondernemingskap, wetenskap, opvoeding en gemeenskapsontwikkeling gelewer het.<br></p><p>Hul onvermoeide verbintenis en buitengewone ywer om 'n positiewe verskil in mense se lewens te maak, vind sterk aanklank by die US se visie om onder meer wêreldwyd as uitnemend, inklusief en innoverend erken te word en as 'n plek waar kennis in diens van die samelewing bevorder word.</p><p>Die ontvangers is die Rwandese pediater, <strong>prof Agnes Binagwaho</strong>; die hoof- uitvoerende beampte van Kunstekaap en aktivis vir die bemagtiging van minderbevoorregte groepe, <strong>dr Marlene le Roux</strong>; die groep-HUB van Women Investment Portfolio Holdings en kampvegter vir die bemagtiging van vroue, <strong>me Louisa Mojela</strong>; die vooraanstaande internasionale wiskundige en wetenskaplike leier, <strong>prof Daya Reddy</strong>;<strong> </strong>die  skrywer en ontvanger van verskeie internasionale en nasionale literêre toekennings, <strong>prof Marlene van Niekerk</strong>; en die voorsitter van Umalusi en transformerende opvoedkundige, <strong>prof John David Volmink</strong>.</p><p>Die graad Doktor in die Natuurwetenskappe (DSc) (Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe), <em>honoris causa</em>, word aan Binagwaho toegeken; die graad Doktor in die Opvoedkunde (DEd), <em>honoris causa</em>, aan Le Roux en die graad Doktor in die Handelswetenskappe (DCom), <em>honoris causa</em>, aan Mojela. Reddy ontvang die graad Doktor in die Natuurwetenskappe (DSc) (Natuurwetenskappe), <em>honoris causa, en V</em>an Niekerk die graad Doktor in die Lettere en Sosiale Wetenskapp (DPhil), <em>honoris causa</em>, terwyl die graad Doktor in die Opvoedkunde (DEd), <em>honoris causa</em>, aan Volmink toegeken word. </p><p>Die US se eredoktorsgrade is 'n manier om erkenning te gee aan die merkwaardige werk van individue wat as rolmodelle en 'n inspirasie vir gegradueerdes van die Universiteit Stellenbosch dien. </p><p>Die eregrade sal in 2021 toegeken word.</p><p><br><strong>Meer oor die ontvangers</strong></p><p style="text-align:left;"><strong>Prof Agnes Binagwaho</strong> is 'n Rwandese pediater wat uitmuntende bydraes gelewer het tot die verbetering van die gesondheid en welsyn van mense wat in Rwanda en in die res van Afrika woon. Sy is 'n voormalige minister van Gesondheid en was op die voorgrond in die stryd teen HIV/Vigs en HPV – die menspapilloomvirus wat feitlik alle gevalle van servikale kanker veroorsaak. Sy was onder meer by die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Nasies betrokke. Haar passie vir gesondheidsgelykheid het tot die stigting gelei van die Universiteit van Globale Gesondheidsgelykheid (UGHE), die eerste in sy soort in Afrika. </p><p style="text-align:left;">As boorling van Wellington in die Wes-Kaap, was <strong>d</strong><strong>r </strong><strong>Marlene le Roux </strong>nog altyd vasberade oor die bemagtiging en ondersteuning van agtergeblewe groepe en werk hard om vervullende loopbane in die kunste vir hulle te vind. Haar uitreikprojekte strek van slypskole vir teaterwaardering tot die bekendstelling van volledige produksies – slypskole en opvoedkundige teater inkluis – aan landelike gebiede en gemeenskappe met beperkte kuns- en kultuurgeleenthede. Sy het in 2001 as direkteur van gehoorontwikkeling en opvoeding by Kunstekaap aangesluit en het die dryfveer agter baie van Kunstekaap se feeste geword, wat op die been gebring is om aktuele kwessies voorop te stel en in die behoeftes van opvoeders, professionele kunstenaars, mediese praktisyns en leerders te voorsien. </p><p><strong>Louisa Mojela</strong> is 'n bekende persoonlikheid in die korporatiewe wêreld in Suid-Afrika. Sy was een van die vier stigterslede en jarelange Groep-HUB van Women Investment Portfolio Holdings (WIPHOLD). Onder haar leiding het WIPHOLD gegroei om Suid-Afrika se voorste beleggingsmaatskappy te word wat deur swart vroue besit en bestuur word, met miljarde wat in ʼn wye reeks bedrywe belê is. Meer as 200 000 swart vroue is begunstigdes wat ʼn direkte aandeel van 33,6% in die beherende maatskappy via WIPHOLD Investment Trust en WIPHOLD NGO Trust het.</p><p>As vooraanstaande wiskundige en wetenskaplike leier wat wêreldwyd erken word, het <strong>prof</strong> <strong>Daya Reddy</strong> uitmuntende bydraes tot die ontwikkeling, bevordering en invloed van wetenskap in Suid-Afrika en die res van die wêreld gelewer. As 'n NNS-geëvalueerde wetenskaplike bereik hy die toppunt van sy akademiese loopbaan en speel hy steeds 'n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van studente op die gebied van berekenings- en toegepaste meganika. Deur sy lidmaatskap aan en leierskap van verskeie gesogte plaaslike en internasionale wetenskapakademies lewer hy 'n volgehoue bydrae tot die versterking van die wêreldwye wetenskaplike projek.</p><p><strong>Prof Marlene van Niekerk</strong> het 'n reuse-invloed op die Afrikaanse letterkunde en literêre landskap gehad – nie net deur haar eie skryfwerk nie, maar ook deur bekende skrywers en wenners van literêre toekennings te onderrig. As 'n uiters produktiewe skrywer, het Van Niekerk 20 plaaslike en internasionale toekennings en pryse verower.  Haar manjifieke roman <em>Agaat </em>is in sewe tale vertaal en was op die kortlys vir vier internasionale literêre toekennings. In 2011 het die sy die Nasionale Orde van Ikhamanga (silwer) ontvang vir haar “uitmuntende intellektuele bydrae tot die literêre kuns en kultuur deur digkuns, literatuur en filosofiese werk".</p><p><strong>Prof John David Volmink</strong> het deur sy uitsonderlike leierskapsvaardighede 'n uitstaande bydrae tot die onderwys, en spesifiek tot kurrikulumhervorming, die bevordering van wiskunde-onderwys en die gehalteversekering van onderrig in post-apartheid Suid-Afrika gelewer. Elke post-apartheid minister van onderwys het hom versoek om 'n leidende rol in die transformasie van onderwys te speel. Benewens sy bewese leierskap, lewer Volmink belangrike bydraes tot kurrikulumhervorming en die gehalteversekering van skoolonderwys in postapartheid-Suid-Afrika. Elke minister van onderwys in die postapartheidsera nader hom om 'n leidende rol in die transformasie van die onderwys in Suid-Afrika te speel. Afgesien daarvan dat hy as voorsitter van Umalusi, die Raad vir Gehalteversekering in Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding en verskeie Ministeriële Taakspanne dien, was Volmink instrumenteel in die stigting van nieregeringsorganisasies wat met ontwikkeling en transformasie in verskillende wêrelddele help. <br><br></p><p><br></p>
Wêreldonderwysersdag: US-kenners fokus onderwyskwessieshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7641Wêreldonderwysersdag: US-kenners fokus onderwyskwessiesMaureen Robinson & Michael le Cordeur<p>Maandag (5 Oktober) is Wêreldonderwysersdag. In artikels vir onderskeidelik <em>Mail & Guardian</em> en <em>Die Burger </em>fokus Proff Maureen Robinson en Michael le Cordeur van die Department Kurrikulumstudie op van die uitdagings wat onderwysers gedurende die pandemie in die gesig staar. Klik op die skakels hier onder om die artikels te lees.<br></p><ul><li>Prof Maureen Robinson (<a href="/english/Documents/newsclips/keating_World%20Teachers%20Day%202020%20(afr).pdf"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Mail & Guardian</strong></a>)</li><li>Prof Michael le Cordeur (<a href="/english/Documents/newsclips/LeCordeur_DieBurger_Sept2020.pdf"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Die Burger</strong></a>)<br></li></ul><p><br><br></p>
Pandemie beklemtoon belangrikheid van geletterdheidsvaardighedehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7579Pandemie beklemtoon belangrikheid van geletterdheidsvaardighedeCorporate Communication & Marketing / Korporatiewe Kommunikasie en Bemarking<p>Dinsdag (8 September) is Internasionale Geletterheidsdag. In meningsartikels vir die media fokus kenners aan die Universiteit Stellenbosch op van die geletterheidskwessies wat gedurende die COVID-19-pandemie en daarna aangespreek behoort te word. Lees die vertaalde weergawes van die artikels hier onder.</p><ul><li>​Prof Peter Rule (<a href="/english/Documents/newsclips/2020%20Covid%20and%20the%20ill%20health%20of%20literacies%20education%20AFR%20eb%20vertaal.pdf"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Daily Maverick</strong></a>)<br></li><li>Dr Zelda Barends (<a href="/english/Documents/newsclips/2020%20Barends_International%20Literacy%20Day%20AFR%20eb%20vertaal.pdf"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Cape Argus</strong></a>)<br></li><li>Dr Pauline Hanekom (<a href="/english/Documents/newsclips/2020%20Digital%20literacy%20in%20the%20time%20of%20COVID-19%20AFR%20eb%20vertaal.pdf"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">Mail & Guardian</strong></a>)<br></li></ul><p><br><br></p>
US-navorser ontvang gesogte internasionale navorsingsbeurs http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7539US-navorser ontvang gesogte internasionale navorsingsbeurs Corporate Communication & Marketing / Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking[ Alec Basson]<p>Prof Nuraan Davids, verbonde aan die Universiteit Stellenbosch se departement Opvoedingsbeleidstudie in die Fakulteit Opvoedkunde, is die ontvanger van 'n gesogte navorsingsbeurs van die <a href="https://casbs.stanford.edu/"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Sentrum vir Gevorderde Studie in Gedragswetenskappe</strong></a><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0"> </strong>(CASBS) by die Stanford-universiteit in die VSA. </p><p>Sy het die navorsingsbeurs vir haar uitnemende werk oor demokratiese burgerskapopvoeding en Islamitiese opvoedingsfilosofie ontvang, veral vir haar pogings om hierdie twee onderwerpe in gesprek met mekaar te plaas. Deur haar verskeie publikasies het sy daarop aangedring om 'n ander soort oorweging na vore te bring – een wat wegbeweeg van digotomiese begrippe wat as 'Westerse liberalisme' en 'Islamitiese filosofie' vertolk word. <br></p><p>Davids sê sy voel uiters nederig oor haar insluiting, maar ook trots en opgewonde om met 'n ongelooflike groep medenavorsers uit ander wêrelddele in gesprek te tree. <br></p><p>“Ek beskou hierdie geleentheid as 'n reuse voorreg en ook 'n geweldige verantwoordelikheid – nie net om aan te hou om myself voort te dryf nie, maar ook om terug te gee aan my studente deur my onderrig, supervisie en mentorskap. <br></p><p>“Hierdie navorsingsgenootskap sal my in staat stel om binne en met baie verskillende ruimtes, stemme en sienings interaksie te hê. Ek verwag dat my eie begrippe uitgedaag en omvergegooi gaan word. </p><p>“Ek is doodseker dat nie net my eie vakkundigheid by hierdie geleentheid sal baat nie, maar dat dit ook my studente in hul eie denke en ontleding sal help. Die onderliggende uitdaging is beslis hoe ek my vakkundigheid ter bevordering van sosiaalgeregtigde samelewings en omgang aanwend, voeg Davids by. <br></p><p>Sy beplan om gedurende haar studiejaar aan 'n boekprojek, getiteld <em>The Subaltern Revisited: Interrogating Notions of (Re)-representation</em>, te werk. Sy sal onder meer op kwessies rakende ras, gender, godsdiens, kultuur, etnisiteit, klas, seksualiteit en migrasie fokus. Die projek sal Moslem-vroue spesifiek ondersoek, aangesien hierdie vroue weens baie onbekende redes terreine van subjektifikasie en objektifikasie inneem deurdat hulle sonder verteenwoordiging verteenwoordig word. </p><p>Davids sê dat hoewel die projek op die verteenwoordiging van Moslem-vroue in liberale demokrasieë fokus, sy ook ander aspekte wil ondersoek soos die rol en verantwoordelikheid van 'n universiteit in 'n demokrasie, debatte en twispunte rondom gemarginaliseerde groepe, identiteitskonstruksie, die ontleding van begrippe van die 'ondergeskikte', verteenwoordigheid en teenwoordigheid; en die implikasies vir demokratiese burgerskaponderrig asook kosmopolitiese onderrig.<br></p><p>Die navorsingsgenootskap sal op 1 September virtueel 'n aanvang neem, en genote sal hopelik teen Januarie 2021 met hul inwonende opleidingstydperk kan begin. Hulle het reeds 'n paar inleidende sessies gehad. <br></p><p> </p><p><br><br></p>
Die SciMathUS-studente is terug op kampushttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7442Die SciMathUS-studente is terug op kampusDr Janina Theron<p>Dit is nodeloos om te noem dat 2020 sover nog nét skokkend vir Suid-Afrika en die res van die wêreld was. Die Covid-19 pandemie het verder die akademiese wêreld op 'n ondenkbare vlak ontwrig. Ons het onsself in 'n situasie bevind waar ons ons daaglikse klasse op kampus moes staak en 'n nuwe leerprogram aanlyn moes volg. Terwyl dit vir dié studente wat bekend was met e-Leermetodes maklik was, was dit nie die geval vir ander nie. Die algemene SciMathUs-student bevind hom/haar in die laasgenoemde groep. Die SciMathUS-program lok spesifiek studente van opvoedkundig-agtergeblewe agtergronde en bied hulle die kans om hul NSS-punte vir Wiskunde, Natuur- en Skeikunde, sowel as Rekeningkunde te verbeter. Dit is 'n intensiewe jaarprogram gebaseer op versnelde onderrig- en leermetodes.<br></p><p>Toe die opskorting van klasse in die onderwysinstellings deur die Ministers van Onderwys (DBO & DOO) aangekondig is, moes SciMathUS (Science and Maths at the University of Stellenbosch) soos alle ander studente die kampus middel-Maart skielik verlaat. Ná die inwerkingtreding van die reguleringsbepalings wat opgestel is, het die personeel en studente van hierdie program sedert 31 Maart hierdie jaar 'n nuwe pad van onderrig en leer, genaamd 'aanlyn' begin.</p><p>Alhoewel die SciMathUS-studente ietwat gewoond was daaraan om aanlyn te werk deur SUNLearn an WhatsApp-groepe, was om alleen, tuis en aanlyn te werk, 'n ander storie. Daar was nie net tegniese probleme soos konnektiwiteit, gebrek aan data en geen toegang tot rekenaars nie, maar studente het hul nou in 'n heel ander omgewing bevind. Waar daar eens ondersteuning, gefokusde eweknieë en onverstoorde studietye in die koshuis op kampus was, moes ons studente nou voldoen aan die reëls en roetines van die huis- en gesinslewe, tesame met die daaglikse roetine van aanlynklasse. Daar was bloot geen sprake van die opskorting van klasse nie; die fasiliteerders het 'n daaglikse rooster opgestel om met studente in gesprek te tree en die leerproses aan die gang te hou.</p><p>Die studente moes hul eie roetes rondom hierdie uitdagende omstandighede bepaal met behulp van hul slimfone as 'n primêre middel van toegang tot SUNLearn en om opdragte op te voltooi. Tydens hierdie onsekere tye het ons studente besef dat hulle hul leer nóu meer as ooit in hul eie hande moes neem. Gedurende hierdie tyd – wat op die ou-end 13 weke in beslag geneem het - het hulle nie net akademiese inhoud gedek nie. Die kurrikulum is aangepas om ook te fokus op ondersteunende lewensvaardighede soos stres- en tydsbestuur en 'n uitgebreide kursus oor studiemetodes en –tegnieke is aangebied met die doel om hulle toe te rus vir hierdie nuwe studieomgewing. Studente was ook in hierdie tyd afsonderlik ondersteun met die aansoeke by hoëronderwysinstellings vir 2021 deur een van die personeellede van SciMathUS, mev. Elsje Beyers. Hierdie het alles via hul slimfone plaasgevind. Die geeskragtigheid wat ons studente in hierdie tyd getoon het, is onmiskenbaar. </p><p>Toe die regering die geleentheid bied dat 'n derde van die studente weer op kampusse toegelaat mag word, het die Universiteit van Stellenbosch die SciMathUS-studente geleentheid gegee om deel te wees van hierdie derde. Hierdie besluit was gebaseer daarop dat studente weereens 'n bevorderlike ruimte en praktiese hulpmiddels aangebied sou word wat krities is om hul SciMathUS-jaar te voltooi. Hulle het die naweek van 10 tot 12 Julie by die koshuis aangekom. Ná tien dae van kwarantyn is klasse van aangesig-tot-aangesig weer ingefaseer. Alhoewel die nuwe omstandighede en protokol iets is om aan gewoond te raak, is ons studente vasberade om die akademiese jaar op 'n hoë noot te eindig. Personeel en studente is opgewonde en dankbaar vir die geleentheid om weer in die klas te wees.<br></p><p><br><br></p>
Opvoedkunde Studentekomitee gee terug vir Mandeladaghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7437Opvoedkunde Studentekomitee gee terug vir MandeladagWilliam Sezoe<p>​<span style="text-align:justify;">Die Opvoedkunde Studentekomitee (OSK) in samewerking met die Beyond Education-span en Messiah Industries het maskers en handsaniteerders by vyf plaaslike laerskole oorhanding om Mandeladag te vier. Die skole sluit in Kayamandi Primêr, Rietenbosch Primêr, Matroos Holy Trinity R.K Primêr, Elnor Primêr en C.L Wilmot Primêr.</span></p><p style="text-align:justify;">Die behoefte is raakgesien om uit te reik na minderbevoorregte skole wat nie al die basiese behoeftes aan leerders en onderwysers kan voorsien nie. Hierdie inisiatief was daarop gemik om 'n bydrae te lewer tot die voorsiening van nuwe basiese behoeftes soos maskers en handsaniteerders om sodoende die verspreiding van Covid-19 te bekamp.<br></p><p style="text-align:justify;">Volgens Lindie Fortuin, 'n onderwyser van Holy Trinity R.K Primêre Skool in Elsiesrivier, is die skenking 'n merkwaardige bydrae wat met ope arms verwelkom word. “Ons leerders het die maskers met dankbaarheid ontvang. Ons het dit oorhandig aan leerders wat dit die nodigste het. Die entoesiasme van die Matie-studente is verblydend en ons waardeer die feit dat ons skool een van die skole op hulle harte was vir hierdie jaar se Mandeladagvieringe. Ons as skoolgemeenskap hoop dat die OSK se vlam van welwillendheid altyd hoog in hul harte sal brand."<br></p><p><br><br></p>
Matie-onderwysstudente motiveer matrieks landwydhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7388Matie-onderwysstudente motiveer matrieks landwydWilliam Sezoe<p>Onderwysstudente aan die Universiteit Stellenbosch (US) het onlangs ’n Matriek Oorlewingshandleiding vrygestel met wenke en lewensadvies om die klas van 2020 te help. Die Matie het vroeër berig oor hierdie studente wat deel is van die Beyond Education (BE) Program wat aktiwiteitspakkette vrygestel het om gr. R- tot gr. 9-leerders gedurende die inperking akademies besig te hou. Dié inisiatief vorm deel van die Onderwys Studente Komitee (OSK) se Sosiale Impak Portefeulje van die US se opvoedkunde-fakulteit.<br></p><p>Die groep sou aanvanklik tydens die nuwe kwartaal 'n skool besoek om vir matrikulante die nodige ondersteuning en motivering te gee, maar met die uitbreek van die Covid-19-pandemie moes die span aan 'n meer effektiewe manier dink om die leerders te bereik. Volgens Marcel Adams, stigter van die projek, het die groep net ná die aktiwiteitspakkette-inisiatief begin werk aan 'n oplossing om die matrikulante ook te bereik. Hulle het toe besluit om 'n Matriek Oorlewingshandleiding op te stel, nie net vir die skool wat hulle aanvanklik sou besoek nie, maar vir alle matrikulante regoor Suid-Afrika.</p><p>“Die projek se hooffokus is om vir ons matrikulante bewus te maak van die ondersteuning wat daar is. Ons almal was al in matriek en ons weet hoe stresvol dit kan wees. Dus het ons daaraan gedink om vir die matrikulante hierdie ondersteuning te gee, al is dit aanlyn," sê Adams.</p><p>Die pakkette vir matrikulante het binne die eerste week van vrystelling meer as drie provinsies bereik, insluitend die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap. Volgens Adams is die pakkette gratis beskikbaar op die OSK se Facebook-blad en word dit deur verskeie nieregeringsorganisasies en hoërskole op sosiale media platforms versprei. Die pakkette is ook soos die aktiwititeitspakkette in <a href="https://drive.google.com/file/d/1_ZaJWO7vaQ0Y5avxAMvhXKlypYCy8dbD/view?fbclid=IwAR1DRGkuFhDNd2zRCr5TLepHyATLywlbYEjUpzgJ0wpmRCmwv2iO3T-23po">PDF-formaat</a> geskep en word deur die sosiale media platforms WhatsApp en Facebook versprei om dit meer toeganklik vir alle matrikulante te maak.</p><p>Die pakkette bestaan grotendeels uit wenke oor hoe om die matriekjaar te oorleef. Dr. Lynne Damons, opvoedkundige sielkundige aan die US se opvoedkunde-fakulteit, het saam met die groep studente hande gevat en 'n paar kritiese wenke gedeel oor die belangrikheid van die handhawing van goeie geestesgesondheid in hierdie tyd.</p><p>“Ons geestesgesondheid het 'n groot effek op die manier hoe ons dink, voel en op situasies reageer. Dit bepaal ook hoe ons met stres te werk gaan, hoe ons met ander kommunikeer en hoe ons besluite maak. Dus is dit belangrik dat ons na ons geestesgesondheid moet omsien en altyd moet uitreik na hulp indien ons sukkel," sê dr. Damons.</p><p>Sy voer verder aan dat die inisiatief 'n groot aanwins is vir die opvoedkunde-fakulteit, die Universiteit en die gemeenskappe wat daarby baat vind. “Die manier hoe dit saamgestel is en hoe die taal gebruik word, maak dit baie toeganklik vir almal. Die feit dat dit bestaan uit maklike, praktiese wenke en ervarings van ons studente, wat ook op 'n stadium in matriek was, maak dit soveel vriendeliker en lekkerder om te gebruik," noem dr. Damons.</p><p>Alice White, 'n tweedejaar-onderwysstudent aan die US is een van die studente wat haar matriekervaring in die pakket deel. Sy noem dat dit vir haar van kardinale belang is om haar ervaring te</p><p>deel om sodoende vir die klas van 2020 te wys dat alles moontlik is ten spyte van waar ons onsself bevind.</p><p>“Ek moes my ervaring deel, omdat ek baie gereeld nie as 'n 'akademikus' beskou word nie. Ek wil die klas van 2020 wys dat alles moontlik is as jou ingesteldheid reg is. En dat jy suksesvol kan wees as jy jou beste gee, maar dat jy ook terselfdertyd genoeg na jouself kyk, kalm bly en jou doelwitte bereik," noem White.</p><p>Sy glo dat die inisiatief “'n wonderlike idee is om matrikulante te help en te ondersteun sodat hulle akademies, geestelik en emosioneel kan slaag", om sodoende in 2021 hulle verdere studies te begin aan 'n universiteit van hul keuse.</p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1_ZaJWO7vaQ0Y5avxAMvhXKlypYCy8dbD/view?fbclid=IwAR1DRGkuFhDNd2zRCr5TLepHyATLywlbYEjUpzgJ0wpmRCmwv2iO3T-23po">THE MATRIC SURVIVAL GUIDE PDF</a><br></p><p>*Hierdie artikel is verkry uit <em>Die Matie.</em><br>​<br><br></p>
MobiLex: Veeltalige glossariumprojekhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7385MobiLex: Veeltalige glossariumprojekDr Michele van der Merwe<p>​<span style="text-align:justify;">D</span><span style="text-align:justify;">ie US Fakulteit Opvoedkunde ​se glossariumprojek is in 'n gratis toegang selfoontoepassing, genaamd MobiLex ontwikkel. Akademici in die fakulteit stel 'n glossarium saam as deel van die fakulteit se taalplan om veeltaligheid te bevorder. Die MobiLexprojek is 'n poging om die akademiese geletterdheid van voorgraadse studente te verbeter deur vakwoordeskat in 'n student se huistaal te verduidelik.  </span></p><p style="text-align:justify;">Studente kan terme wat hulle moeilik vind om te verstaan, of wat vreemd is, in Afrikaans, Engels of isiXhosa naslaan. Die glossarium verskaf terme in drie tale, sowel as 'n kort, vakspesifieke definisie in die gebruiker se voorkeurtaal. Tans is daar terme in opvoedkundigverwante vakke soos geskiedenis, wiskunde, natuurwetenskap, geografie, ekonomiese en bestuurswetenskappe, opvoedkundige sielkunde, taalopvoeding en kurrikulumstudie.</p><p style="text-align:justify;">Die selfoontoepassing is sopas opgegradeer, met nuwe funksies soos 'n navraagblad waar gebruikers navrae rakende terme kan rig, asook 'n terugvoerbladsy waar terugvoer aan die samestellers van die woordeboek verskaf kan word. Hierdie vernuwings verseker meer interaksie met gebruikers. Die toepassing is gratis bekombaar in die <em>Apple Appstore</em>, asook <em>Google Play </em>en kan afgelaai word om gratis te gebruik.</p><p style="text-align:justify;">“Daar is 'n definitiewe verband tussen studente se woordeskat en akademiese skryfvaardighede," volgens projekbestuurder, dr. Michele van der Merwe van die Departement Kurrikulumstudie. “Die terugvoer wat ons ontvang, is dat MobiLex gebruikersvriendelik is en nuttige inligting bevat. Studente gebruik dit in die klas, terwyl hulle hersiening doen en ook wanneer hulle studeer. Huistaalsprekers van die opgenome tale dui aan dat hulle gereeld van MobiLex gebruik maak vir taalondersteuning." </p><p style="text-align:justify;">MobiLex is nie net op studente as gebruikers gemik nie, maar ook op dosente om onderrig te integreer en te verryk. Die glossarium kan gebruik word vir beter begrip van vakterminologie en gevolglik van 'n vakgebied, om nuwe konsepte in 'n lesing bekend te stel, om 'n netwerk van betekenisse saam te stel, om die korrekte term vir 'n definisie te vind, asook vir die vertaling van terminologie. <span style="text-align:justify;">MobiLex het veral</span> gedurende aanlynonderrig 'n belangrike funksie om te verrig.<br></p><p style="text-align:justify;">Die projek word ondersteun deur befondsing van onder meer Finlo, die Departement van Kuns en Kultuur (HLT projekte) en die Universiteitskapasiteitsontwikkelingsfonds.</p><p style="text-align:justify;"> <br></p><p><br></p>