​​​

Bellville Park Kampus

Openbare en Ontwikkelingsbestuur (Bellvilleparkkampus) vir nagraadse kwalifikasies in Openbare Bestuur / Administrasie en uitvoerende kort kursusse)

  • Skool vir Publieke Leierskap

        Bellville Park Kampus

        Van der Horst Gebou

        Carl Cronje Rylaan

        Posbus 610

        Bellville

  • Kontakbesonderhede

        Tel: +27 (0)21 918 4122

        Faks: +27 (0)21 918 4123

        E-pos: enquiries@spl.sun.ac.za

 

Stellenbosch Kampus

Openbare en Ontwikkelingsbestuur (Stellenboschkampus) vir voorgraadse studie in Openbare en Ontwikkelingsbestuur.

  • ​Skool vir Publieke Leierskap

       AI Perold-gebou

       Universiteit Stellenbosch

       Privaatsak X1

       Matieland

       7602

        Suid-Afrika

  • ​Kontakbesonderhede

        Tel +27 (0)21 808 2195

        Faks +27 (0)21 808 2085

        E-pos: enquiries@spl.sun.ac.za

 

Lynedoch Kampus

Volhoubare Ontwikkelingsbeplanning en -bestuur

  • ​Skool vir Publieke Leierskap

       Instituut vir Volhoubaarheid

       Lynedoch Road

       R310 Baden Powell Afdraai

       Posbus 162

       Lynedoch

       7603

  • ​Kontakbesonderhede

       Tel: +27 (0) 21 881 3952

       Faks: +27 (0) 21 881 3294

       E-pos: Beatrix.steenkamp@spl.sun.ac.za