Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs Aansoekers

​​ Die departement bied twee honneursprogramme aan, kliek op die relevante program hieronder vir die programvereistes:

  • ​Programme neem in aanvang:  Februarie
  • Programme aanbieding: Voltyds

Vir meer inligting rakende Bedryfsielkunde programstrukture en kursusinhoud lees hier en vir Menslike Hulpbronbestuur hier.

Die BCom Honneurs (Bedryfiselkunde) programme bied toelating tot die BPsig Ekwivalensie program aan wat lei tot die statutêre registrasie as Psigometris tot die Raad van Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) na die suksesvolle aflegging van die eksamen wat deur die Psigometriese Komitee van die Raad van Sielkunde van die HPCSA.  Die BCom (Menslike Hulpbronbestuur) lei tot nie-statutêre registrasie as Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn.

 ​Aansoeke open op 1 Mei.

Die Universiteit van Stellenbosch webtuiste is verkrygbaar via die volgende skakel  vir die amptelike aansoek

Vir verdere navrae kontak Me C Cillie - Tel: 021-808-3005   / E-pos: cmcillie@sun.ac.za

Elektroniese aansoeke sluit as volg:

Suid Afrikaanse Kandidate: 30 September en

 Internasionale Kandidate: 1 September 

 

 

  
  
Description
  
  
  
  
OriënteringsprogramOriëntering
OriënteringsprogramNew tab
Klasrooster 1ste KwartaalKlasrooster 1e Sem
Klasrooster 1ste KwartaalNew tab
Klasrooster 2de SemKlasrooster 2de Sem
Klasrooster 2de SemNew tab
Nagraadse Weke-roosterWeke-rooster
Nagraadse Weke-roosterNew tab
Hons 1ste semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images0WW4RUHE.jpg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Final%20Test%20Timetable%20Semester%201%20(2022).pdf?d=wd43749fd886645d7a0e1bcc197611d79In page navigation
Hons 2de semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images1ELGNEEF.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AC134C3E-3747-4838-8D36-97C5414998C4}&file=Hons%20-%20Test%20timetable%20Semester%202%20(2017).pdf&action=defaultIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Werkskadu Riglyn http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/Block%20Nav/Weeks.png
https://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Job%20shadowing%20report%20-%20Amended%20Brief%20(2023).pdf?d=w4d2d97a8698c4f4eac7730d2f2f97d20New tab
Werkskadu brief aan werkgewerhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/turquise.png
https://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Job%20shadowing%20report%20-%20Letter%20to%20employer2023.pdf?d=w88ed8f7d6ca74691b629561d06c38969In page navigation
Werkskadu kontrolelys http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/pastelblue.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6C5AD86C-01C4-4840-9497-B9E1E6E58101}&file=Hons%20-%20Job%20shadowing%20report%20-%20Marking%20template%20(2022).pdf&action=defaultIn page navigation
Voorsitterseksamenhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/bluP.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/CCE_.pdfIn page navigation