Food Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse programme

​​​​​​​​​​​​​

Voorgraadse programinligting             ​​

Toelatingsvereistes


Vir meer algemene inligting, beurse & lenings, koste en aansoekprosedures, gaan asb na http://www.maties.com/

 

Voornemende studente moet 'n Nasionale Senior Sertifikaat(NSS) hê met:

Toelatingsvereistes

 

  • 'n NNS of IEB gemiddelde prestasie van minsten 5 (60%) (Sonder Lewensoriëntering)
  • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4(50%)
  • Wiskunde 5 (60)%)
  • Fisiese Wetenskappe (Fisika & Chemie) 4 (50%)

*Toelangsvereistes mag op 'n jaarlikse basis verander, verwys asseblief na die amptelike US Jaarboek.

As voornemende student moet jy ook die Nasionale Normtoetse (NNT) aflê. Jy moet die Akademiese en Kwantitatiewe Geletterdheidstoets skryf, sowel as die Wiskunde-komponent.

​Raamwerk van die graadstruktuur, modules en keuses vir  BSc Voedselwetenskap

Eerste Jaar
Biologie 
Chemie 
Fisika 
Rekenaarvaardigheid
Wiskunde 
Inleiding tot Voedselwetenskap

Tweede Jaar
Biochemie
Biometrie 
Chemie 
Mikrobiologie
Voedselprosessering en Preservering

Derde Jaar
Voedselbiochemie 
Voedselchemie 
Mikrobiologie 
Vleiskunde, Voedingkunde, Voedselveiligheid, Graanwetenskap & Sensoriese Analise

Vierde Jaar

Produkontwikkeling

Voedselchemie en Analise

Voedselverpakking

Voedselfabrieksmasjiene Vir 'n volledige uitleg van die struktuur van die graadprogram, vakkeuses en aansoekprosedures verwys ons u graag na Universiteit Stellenbosch se Jaarboek vir die Agriwetenskappe Fakulteit of kontak gerus die betrokke personeel by US  se ​Administrasie afdeling.


 

​ ​

Tel: +27 (0)21 808 3578                             Fax: +27 (0)21 808 3510                                         corner of Hammandshand and Helshoogte Roads, Stellenbosch                               voedselw@sun.ac.za​​