Food Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie & Missie

​​​​​​​​

Visie

Om die mees gesogte Voedselwetenskap-departement in Suid-Afrika te wees

Missie

Om 'n nasionaal en internasionaal mededingende sentrum van uitnemendheid in Voedselwetenskap te wees

Om 'n kultuur van wetenskaplike navorsing, kritiese denke en wetenskaplike debat te bevorder;

Om goed opgeleide gegradueerdes te lewer wat suksesvol in die voedselbedryf aangestel kan word en gesog is vir hul kennis, kreatiwiteit en kritiese denke, en;

Om opvoeding en navorsing te bevorder wat relevant is vir die behoeftes van die voedselindustrie, die verbruiker en die omgewing

​ 
banner.jpg