Research & Innovation
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Uitstaande Navorsers

​Die Universiteit Stellenbosch se navorsingsgemeenskap sluit mense in met uitsonderlike talent en innoverende idees wat uitstekende navorsing met relevante uitkomste lewer. Dit sluit mense in wat besluitnemingsprosesse kan beïnvloed, wat direkte bydraes lewer om mense se lewens te verbeter, wie se innovasies tot nuwe tegnologiese ontwikkelings gelei het en wie se nuwe konsepontwikkelinge tot volhoubare praktyke gelei het.

Deur ons navorsingsleerstoele en sentrums van uitnemendheid word ons in staat gestel om voortreflike navorsing en uitnemendheid van plaaslike en globale kapasiteit te ontwikkel. Dit maak voorsiening vir die ontwikkeling van die US as 'n leier op die vasteland van Afrika en as voorkeur kennisvennoot. Die US huisves tans 28 navorsingsleerstoele binne die South African Chair Initiative (SARChI) wat befonds word deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT), en `n groeiende aantal ander befondsde navorsingsleerstoele. Die US het 7 sentrums van uitnemendheid – die meeste in Suid-Afrika.

Ons uitgelese professore is top navorsers wat die hoogtepunt van prestasie in hul universiteitsloopbane bereik het. Hulle het internasionale statuur in hul spesifieke veld, bewese uitsonderlike prestasie en leierskap in hoër onderwys in navorsing en publikasies, nagraadse studieleierskap, leer en onderrig en gemeenskapsinteraksie. . Tans is daar 48 uitgelese professore aan die US. 

Die Universiteit Stellenbosch is baie trots op sy NNS-geevalueerde navorsers. Die evaluering en beoordeling van individuele navorsers is 'n eweknieë evaluering stelsel wat deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS) gebruik word om die gehalte van navorsingsuitsette oor 'n tydperk van 8 jaar te meet. Die evaluering word onderneem deur nasionale en internasionale beoordelaars wat versoek word om die navorsing wat gedurende die assesseringsperiode gedoen is, krities te ondersoek. Die Universiteit Stellenbosch het die derde hoogste aantal geëvalueerde navorsers in Suid-Afrika - tans 470.

  
  
Description
  
  
  
  
Navorsingsleerstoele/english/research-innovation/PublishingImages/Research_chairs.jpg
http://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Research-Development/research-facts/research-chairsNew tab
Sentrums van Uitnemendheid/english/research-innovation/PublishingImages/COE.jpg
/english/research-innovation/Research-Development/centres-of-excellence_1New tab
Uitgelese Professore/english/research-innovation/PublishingImages/Distinguished.jpg
https://console.virtualpaper.com/stellenbosch_University/research_2015/2016-06-20/#14/New tab
NNS Geevalueerde Navorsers/english/research-innovation/PublishingImages/rating.jpg
/english/research-innovation/Research-Development/research-facts/nrf-rated-scientistsNew tab