Curriculum Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Stellenbosch Universiteit Sentrum vir Pedagogie

​Gemeenskapinteraksie

Sunsep.jpg 


Wat is Gemeenskapsinteraksie?

As 'n kernfunksie van die Universiteit, is gemeenskapsinteraksie daarop afgestem om vennootskappe met gemeenskappe te koester en te bestuur, samewerking tussen die Universiteit en gemeenskappe te fasiliteer, en die middele te voorsien waardeur albei partye daadwerklik kennis kan ontdek en van mekaar kan leer.

Sentrums 

  • Stellenbosch Biokinetikasentrum​ - (personeel: maak asb iNetkey oop om te lees) 

  • Selebous 

  • Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys Inligting 

  • Sentrum vir Kinderliteratuur en Media 

  • ​Universiteit Stellenbosch Sentrum vir Pedagogie (SUNSEP) (voorheen IWWOUS en SELEBOUS)

Programme 

  • Omgewingsopvoedingsprogram

Eenhede 

  • Praktikum Eenheid 
  • ​Eenheid vir Navorsing oor Wiskunde-Onderwys (ENWOUS)