Curriculum Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Programkoördineerders

​​​​​​​

 

Dr Carina America​ (Secundus: Dr Nazeem Edwards)

Programkoördineerder: Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS)

Tel: 021 808 3791 / 021 808 2291

E-pos: camerica@sun.ac.za / nedwards@sun.ac.za

Volg skakel vir verdere inligting


 Dr Zelda Barends

Programbestuurder: BEd (Algemene Onderwys) (Grondslagfase)

Tel: 021 808 3930

E-pos: zbarends@sun.ac.za

Volg skakel vir verdere inligtingMnr John Ruiters

ProgrambestuurderBEd (Algemene Onderwys) (Intermediêre fase)

Tel: 021 808 3968

E-pos: johnr@sun.ac.za

Volg skakel vir verdere inligting​


​ 

Programkoördineerder: Nagraadse Diploma in Hoër Onderwys in Onderrig en Leer [NGDip (Hoër Onderwys) (Onderrig en Leer)]

Sentrum vir Onderrig en Leer / Departement Kurrikulumstudie ​

Dr Cerenus Pfeiffer

Programbestuurder: GOS (Gevorderde Onderwyssertifikaat) (Skoolbestuur en -leierskap)

Departement Kurrikulumstudie / Departement Opvoedingsbeleidstudie

Tel: 021 808 3482

E-pos: crp2@sun.ac.za

 

Prof Maureen Robinson 

Navrae: HonsBEd 

Departement Kurrikulumstudie / Sentrum vir Volwasse en Hoër Onderwys

Tel: 021 808 4812

E-pos: mrobinson@sun.ac.za

 

Prof Christa van der Walt (Secundus: Dr Michele van der Merwe)

Navrae: HonsBEd (Taalopvoeding)

Tel: 021 808 2284 / 808 2396

E-pos: cvdwalt@sun.ac.za / michelevdm@sun.ac.za

 

Prof Chris Reddy 

Programbestuurder: MEd (Kurrikulumstudie) (Gestruktureerd)

Tel: 021 808 2259

E-pos: cpsr@sun.ac.za

 

Prof Liezel Frick 

Programbestuurder: MPhil (Onderwys en Opleiding vir Lewenslange Leer) (Gestruktureerd)

Tel: 021 808 3807/808 2277

E-pos: blf@sun.ac.za