Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ton en Anet Vosloo-leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk

Die Leerstoel is geskenk deur Ton en Anet Vosloo en is gevestig in die Departement Afrikaans en Nederlands. Hierdie Stoel bestaan uit ʼn kundigheidsentrum vir die wetenskaplike studie van vertaling, tolking en revisie/redigering. Die navorsingsfokus is die Afrikaanse taalpraktyk en sodoende help die Departement dus wesenlik om Afrikaans as wetenskapstaal uit te bou. Dit gebeur nie in isolasie binne 'n Afri​kaanse enklave nie, maar binne 'n meertalige omgewing; die Taalpraktyk aan hierdie Departement lei studente ook op in Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Xhosa. Die volgende generasie vakkundiges in die wetenskaplike veld van die  taalpraktyk maar ook die volgende generasie taalpraktisyns word hier opgelei. Die Suid-Afrikaanse gemeenskap as geheel sal baat by die vestiging en verbreding van Afrikaans se voetspoor in die Stellenbosse, nasionale en internasionale gemeenskap.

Ilse Feinauer Vosloo.jpg

​Prof Ilse Feinauer van die Departement Afrikaans en Nederlands in die US se Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe is aangewys as die leerstoelprofessor.

Klik HIER​ vir haar navorsingsprofiel.​​Ikoon Beurshouers.png

Be​urshouers

Ikoon Leerstoelverslag.png

Leerst​oelverslagIlse EST nuwe termyn resize.jpg

Nuwe​​​ termyn op EST-raad

Baie geluk aan prof Ilse Feinauer, wat vir nog ’n termyn tot die Uitvoerende Raad van die European Society for Translation Studies (EST) verkies is. Sy, dr Amanda Marais en mnr Marius Swart is van 22 tot 25 Junie betrokke by die tiende EST-kongres in Oslo, Noorweë.

----------------------------------------------------------------------​


Vyfde USAN-kongres

Die Vosloo-leerstoel is goed verteenwoordig by die afgelope vyfde USAN-kongres​​ vir jong navorsers in die letterkunde, taalkunde en toege​paste taalkunde.

Prof Ilse Feinauer, die leerstoelbekleër, was een van die kongres se hoofsprekers en het in haar hoofreferaat klem gelê op die opleiding in en navorsing oor die Vertaalwetenskap wat in Afrika plaasvind. 

Dr Danie Stander, die Leerstoel se nadoktorale genoot, het in pas met sy belangstellings in vroue wat vertaal – veral vroue wat gewoonlik primêr met ’n ander beroep geassosieer word – die kongres afgesluit met ’n referaat oor Anna Neethling-Pohl se vertaling van Shakespeare se Anthony en Cleopatra. Hy het die gehoor laat nadink oor die manier wat gender en nasionalisme in dié vertaling vergestalt en vertolk kan word.

Op haar beurt het Mareli Swart, ’n Vosloo-beurshouer, haar honneursnavorsingsprojek se bevindinge gedeel. Die projek het ondersoek ingestel na Martjie Bosman se 2017 vertaling van Guus Kuijer se Polleke (2003) en watter norme en ideologiese kwessies by die vertaling betrokke was. Mareli gaan in 2022 met ’n MA voort.

​Die Vosloo-leerstoel se invloed is maklik merkbaar in die nagraadse studies wat daardeur befonds word, maar kan ook waargeneem word in die manier wat dit jong navorsers help om netwerke te bou en nuwe navorsingsmoontlikhede te identifiseer.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dr Danie Stander: ’n besondere uitblinker

D Stander Foto.jpgDr Danie Stander, die nadoktorale genoot verbonde aan die Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk, word op 25 November vereer as een van die top 20 nadoktorale genote aan die Universiteit Stellenbosch.

Dié toekenning vir uitsonderlike navorsingsprestasie word gedoen aan die hand van die nadoktorale genoot se publikasies (byvoorbeeld vakartikels en hoofstukke in boeke), referate gelewer by kongresse, betrokkenheid by navorsingspanne, skenkings en navorsingstoelae wat die nadoktorale genoot bekom en hulle betrokkenheid by Universiteitsverenigings en -bedrywighede.

Om in die top 20 te wees is nie net 'n besondere prestasie wanneer die aantal nadoktorale genote aan die US in ag geneem word nie (in 2020 was daar meer as 320 nadoktorale genote), maar ook wat die vakgebied betref. Danie is een van slegs twee nadoktorale genote in die top 20 wat in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe werksaam is (die ander presteerders kom van AgriWetenskappe, Ingenieurswese, Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, en Natuurwetenskappe). En hy is die eerste nadoktorale genoot in meer as drie jaar wat uit 'n taaldepartement op die lys beland.

Baie geluk aan Danie en aan prof. Ilse Feinauer onder wie se inspirerende leiding Danie sy nadoktorale genootskap voltooi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadoktorale genoot betrokke by baanbrekersnavorsing

Triptiek.jpgDie Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk se nadoktorale genoot, dr Danie Stander, is betrokke by baanbrekerswerk oor etiketliteratuur in Afrikaans. Tydens ʼn onlangse Middaguurgesprek het hy en sy mede-outeur, dr Lizelle Smit, die gehoor van hulle navorsing vertel.

As genres is etiketliteratuur en sedeliteratuur nie vir Afrikaanse lesers vreemd nie, al lui die name nie noodwendig ʼn klokkie nie. Stander en Smit beskryf sedeliteratuur as ʼn sambreelterm vir die “vele Afrikaanse nie-fiksie subgenres gemoeid met die oordrag van opvoeding, goeie maniere en moraliteit". Dit sluit onder andere etiketliteratuur, voorligtingsliteratuur, afrondingsliteratuur en tekste oor gedragskodes en goeie maniere in. En dit blyk dat daar feitlik geen navorsing in Afrikaans oor Afrikaanse etiketliteratuur bestaan nie.

Stander en Smit wil dit verander. Hulle gesamentlike projek fokus op gender performance in Alba Bouwer se vertaling van die etiketboek Sybille: Sjarmante vriendin. Hulle het reeds ʼn artikel oor hulle navorsing by ʼn vaktydskrif ingedien en wag nou om te sien wat die keurders van hulle navorsing dink.

  • Danie Stander is die Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk se nadoktorale genoot. Sy nadoktorale navorsing, onder die leiding van prof Ilse Feinauer, fokus op Nerina Ferreira (1921–2012) se werk as teaterpraktisyn, vertaler en skrywer.
  • Lizelle Smit doen haar nadoktorale navorsing onder leiding van dr. Mathilda Slabbert by die Departement Engels. Sy deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling se Subkomitee A befonds en haar projektitel is Exploring the Archive: South African Women's Life Writing (19th century to the present)".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhuldiging van die Ton en Anet Vosloo-leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk (2020):​


Prof Ilse Feinauer (Leerstoelbekleër), dr Ton Vosloo, me Anet Pienaar-Vosloo, prof Wim de Villiers (Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch) en die nagraadse studente wat beurse uit die Leerstoel ontvang.

Agter: Asambese Mkumatela, prof Ilse Feinauer, dr Ton Vosloo, me Anet Pienaar-Vosloo, prof Wim de Villliers, dr Danie Stander.
Middel: Dalene Vermeulen, Francé Muller, Marelize ter Borg, Lynn-Mari Solomon, Natasha Harmse.
Voor: Annie Burger, Kanja van der Merwe en Hennely Nel.
(Fotokrediet: Henk Oets)​​


Ton en Anet Vosloo Leerstoel in Afrikaanse Praktyk - 2021 verslag​​