Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kortkursusse

Oor ons kortkursusse


Die Departement Afrikaans en Nederlands bied verskeie kredietdraende nagraadse kortkursusse binne die terrein van taalpraktyk en taalverwerwing aan. Hierdie kursusse strek elk oor een akademiese semester, en word aangebied as afstandsonderrig, maar wel met twee verpligte kontaksessies per semester op die Stellebosch-kampus. Die kursusse is dus veral geskik vir diegene wat verdere vaardighede wil verwerf, maar nie voltyds nagraads kan studeer nie. Kortkursusstudente wat alle asseserings suksesvol voltooi sal ’n bevoegdheidsertifikaat van die Universiteit Stellenbosch ontvang.


Ikoon Volgende datums.png Ikoon Lys kursusse.pngIkoon Q&A.png
Volgende kursusdatums
Al ons kortkursusse
Vrae en kontakbesonderhedeVolgende kursusdatums

Nederlands voor beginners
(online zelfstudiepakket)

Akademiese redigering
15 April 2024 tot 17 Junie 2024 &
Augustus 2024 tot Oktober 2024 &
Kortkursus: 9 tot 13 September 2024
Semesterkursus: Sept​ember 2024 tot Maart 2025

Aangebied deur Sabien van Craenendonck
Aangebied deur Dr Amanda Marais &
Maret Blom de WetAl ons kortkursusse

Literêre vertaling

​Redigeermetodiek

Redigeerpraktyk

​TaalverwerwingsmetodologieTolkmetodiek

Tolkpraktyk

Vertaalmetodiek

VertaalpraktykVrae en kontakbesonderhede

As jy enige vrae oor ons kortkursusaanbod het, kontak gerus vir me Maret Blom de Wet. Andersins kan jy die Universieteit se kortkursusblad besoek deur HIER te klik.

Kursusadministrasie

Kursuskoördineerder

Me Maret Blom de Wet
Dr Amanda Marais
Google ikoon bel.png021 808 2160
Google ikoon bel.png021 808 2160
Google ikoon e-pos.pngshortcourse2@sun.ac.za OF maretblom@sun.ac.za
Google ikoon e-pos.pngalourens@sun.ac.za