Staffnet
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Waardes in aksie​

Die waardes van Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 word deur middel van die volgende twee soort werkswinkels regoor die US geïntegreer:

1. Integrasie van waardes by prosesse en verhoudinge

Aangesien die klem op prosesse en verhoudinge is, is hierdie werkswinkels gemik op bepaalde groepe (bv. dekane, fakulteitsbestuur, PASD-groepe). Deelnemers sal toegelig word (1) hoe om binne die bepaalde groep te funksioneer, (2) hoe om aansluiting te vind by die Universiteit se waardes en (3) hoe om op te tree in situasies wat 'n waardegebaseerde dilemma voorstel.

  • ​​​​Hoogstens 16 deelnemers
  • Voldagwerkswinkel of vier 2-uur-sessies
  • Aanlyn of in persoon
  • Kontak: Eldine Smit by eis@sun.ac.za of (021) 808-9740​​​

​​​​​​​

​2. Bemagtiging van individue om situasies wat 'n waardegebaseerde dilemma uitmaak, te fasiliteer

Hierdie sessies fokus op die ontwikkeling van fasiliteringsvaardighede en -bevoegdhede op vers​killende vlakke van die Universiteit. Deelnemers sal diegene wees met 'n aanleg vir fasilitering of wat hierdie vaardigheid moet bemeester.

  • ​​​​​​Hoogstens 12 deelnemers
  • 3-dag-werkswinkel​ ​
  • Kontak: Eldine Smit by eis@sun.ac.za of (021) 808-9740​​​​​​
​ ​​​​​


​​