Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel

Accouting.png
Boekhouding

​​​​​​​Insluitend:

 • Boekhouding van entiteite wat buite die US val
 • Grootboekjoernale
 • Finansiële verslagdoening
 • Ouditfooie
Assets.png
Bates​

Insluitend:

 • Batebestuur
 • Bate-inventarisse
 • Privaat telefoonoproepe en internet gebruik
 • Selfone en datakaarte
Banking Services.png
Bank Dienste​

​Insluitend:

 • Kredietkaarte
 • Bankrekeninge
 • Bankinstellings

 

 

 

Budget Management.png Begrotingsbestuur

Insluitend:

 • ​Strategiese Befondsing
 • Begroting vir kapitaalitems
 • Interne finansiële heffings
 • Nota- en lidmaatskapgelde
 • Kosteberekening en pryse van navorsing
 • Indirekte Kosteverhalingskoers (IKVK)​
 

Fund Management.png Fondsbestuur

Insluitend:

 • Beleggingsbestuur 

 

 

 
Student fees & Loans.png Studentegelde en Lenings

Insluitend:

 • Studentegelde 

 
Insurance.png Versekering​​​​

Insluitend:

 • Versekering
Payments to SU Betalings aan US

Insliutend:

 • Betaalmetodes aan US
Transport Services.png Vervoerdienste

​​Kliek HIER​ vir webwerf