Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsfinansiering

​Die Afdeling Finansies poog om die navorsingsgemeenskap met finansiële advies, bestuursteun, asook verslagdoenings- en ouditsteun by te staan.

Dienste wat aangebied ​word, sluit in:

 • Ondersteun en adviseer projekleiers met:
  • die samestelling van projekbegrotings en navorsingsvoorstelle (ingesluit NIH, EU, USAID en DST),
  • die finansiële aspekte van navorsingskontrakte en -toelaes
 • Finansiële en kontraktuele bestuur van geborgde navorsingstoelaes
 • Bestuur en fasilitering van koppelvlakke tussen die navorsingsomgewing en die Afdeling Finansies & Navorsingsontwikkeling
 • Skakeling met nasionale en internasionale befondsingsinstellings
 • Samestelling van bestuursverslae en -projeksies
 • Samestelling van finansiële state asook state wat aan die vereistes van borge en/of internasionale finansiëleverslagdoen-standaarde (IFRS) voldoen
 • Voorbereiding van ouditbedryfsdokumentasie en skakeling met ouditeure