Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Eenheid vir Gelykwaardigheid

​​

Die Eenheid vir Gelykwaardigheid by die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling, bevorder gesamentlike optrede ten opsigte van sosiale geregtigheid en diskoers rakende sosiale ongelykwaardighede by US. Die Eenheid vir Gelykwaardigheid koördineer, skep bewustheid en doen opleiding oor seksualiteit, geslag, MIV/Vigs en anti-diskriminasie in vennootskap met relevante kampusstrukture.