Equality-Unit
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​Eenheid vir Gelykwaardigheid

​​​​​​​​​​​​​​Die Eenheid vir Gelykwaardigheid voer die Universiteit Stellenbosch (US) se beleide oor onbillike diskriminasie en oor MIV/vigs uit, en is daartoe verbind om sosiale ongeregtigheid die stryd aan te sê. Studente en personeel kan alle vorme van onbillike diskriminasie, seksuele teistering, geslagsgeweld, viktimisasie en misbruik by die Eenheid aanmeld. Die Eenheid lewer ook aan studente en personeel dienste, opleiding en intervensies om gendergeweld en MIV/vigs (voorkoming, toetsing en berading) te bekamp, en gee ondersteuning met kwessies wat die lesbiese, gay, biseksuele, transgender-, queer-, interseks- en bondgenootgemeenskap (LGBTQIA+-gemeenskap) raak. ​​

​​

 

​​
​​​


 

 

Geval Ondersoeke Ondersteuningsbeampte BeampteWernervan Kerwelwernervk@sun.ac.za+27 (0)21 808 9952
Administratiewe-beampteAdrianPaulseapaulse@sun.ac.za +27 (0)21 808 3136
Hoof: Eenheid vir Gelykwaardigheid (EvG)Jaco Greeff Brinkjgbrink@sun.ac.za & unfair@sun.ac.za +27 (0)21 808 2865
GevalbeampteLaronaMateematee@sun.ac.za021 808 3136
GevalkoördineerderQaqambaMdakaqmdaka@sun.ac.za021 808 2564
Bestuurder: MIV-portefeulje.Michelle Munromichellem@sun.ac.za+27 (0)21 808 3551
Kommunikasie en Bemarking KoordineederNadineChristiansnchristians@sun.ac.za+27 21 808 9952+27 21 808 4706
Koördineerder: Teen GendergeweldJillRyanjillryan@sun.ac.za +27 (0)21 808 9951
Program Koordineerder: Seksualiteite en MIV-portefeuljeConstanceMatlholwaconstancem@sun.ac.za021 808 3308

 

 

Case Investigations Support Officer Wernervan Kerwelwernervk@sun.ac.za+27 (0)21 808 9952
Administrative OfficerAdrianPaulseapaulse@sun.ac.za +27 (0)21 808 3136
Head: Equality Unit Jaco Greeff Brinkjgbrink@sun.ac.za & unfair@sun.ac.za +27 (0)21 808 2865
Case Officer: Anti-discrimination and harassmentLaronaMateematee@sun.ac.za021 808 3136
Case Coordinator: Anti-discrimination and harassmentQaqambaMdakaqmdaka@sun.ac.za021 808 2564
Manager: HIV and sexualities PortfolioMichelle Munromichellem@sun.ac.za+27 (0)21 808 3551
Communication and Marketing Coordinator NadineChristiansnchristians@sun.ac.za+27 21 808 9952+27 21 808 4706
Coordinator: Gender Non-violence JillRyanjillryan@sun.ac.za +27 (0)21 808 9951
Programme Coordinator: Sexualities and HIV PortfolioConstanceMatlholwaconstancem@sun.ac.za021 808 3308