Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NEK Dokumente

​​​Toestemmingsvorm
​Hierdie dokument word voorberei vir die toepasklike deelnemer en dien as geskrewe inwilliging om aan die navorsingstudie deel te neem. Die ingeligte toestemmingsvorm moet indentifiseerbaar in die taal (tale) geskik vir die potensiële navorsingsdeelnemers wees. Daar is tans twee template vir ingeligtet oestemming beskikbaar. Navorsers moet die templaat gebruik wat die mees geskik is vir hul projek.
Kliek hier vir die alternatiewe weergawe.
Inwilligingsvorm
Hierdie dokument word voorberei vir minderjarige deelnemers vir hul inwilliging om aan die navorsingstudie deel te neem. Die inwilligingsvorm moet identifiseerbaar in die taal (tale) geskik vir die potensië​le deelnemers wees.
Kliek hier vir die Xhosa weergawe.
Lys van dokumente vir etiek-beoordeling
​Bevat 'n lys van dokumente wat aangeheg moet word om 'n deeglike en tydige beoordeling van 'n etiek-aansoek te verseker (Slegs in Engels beskikbaar).
Navorsingsetiek-gids: Hoe om etiekgoedkeuring vir jou navorsingsprojek te kry
​Die Navorsingsetiek-gids bied wenke en relevante inligting rondom navorsingsetiek en die navorsingsetiek aansoekproses. Let daarop dat die Navorsingsetiek-gids aanvullend is tot die Standaardbedryfsprosedures (SBP) van die NEK.