Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsuitsette en Geakkrediteerde Tydskrifte

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oorsig

‘n Jaarlikse opname word deur die departement/sentrum/instituut gedoen om​​ die navorsingspublikasie-uitsette van die vorige publikasiejaar in te voer vir subsidie-doeleindes​ deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) asook vir insluiting in die jaarlikse navorsingsverslag. Elke departement/sentrum/instituut het ‘n persoon wat verantwoordelik is om die navorsingspublikasie-uitsette op 'n elektroniese stelsel, die “Research Administrator" (RA), in te voer en die ondersteunende materiaal by die navorsingskantoor in te ​dien. Die sluitingsdatum vir die opname is die eerste Maandag van Februarie elke jaar.​

  • Die DHOO subsidiëer navorsingsuitsette in die volgende kategoriëe:
  • Vaktydskrifartikels  (navorsingsartikels ) in geakkrediteerde joernale 
  • Eweknie geëvalueerde gepubliseerde kongresverrigtinge 
  • Eweknie geëvalueerde boeke en hoofstukke in boeke


Sien asseblief die DHOO se beleid hier vir verdere besonderhede. 

Kontak:
Navorsingspublikasie-uitsette 
in die algemeen​:

Gebruik van Research Administrator (RA) stelsel (Stellenbosch-kampus)​:
Gebruik van Research Administrator 
(RA) stelsel (Tygerberg-kampus)​:
user.png Daléne Pieterse
phone-call.png 021 808 3557
email.png Email Daléne 
building.png Kamer 2048, RW Wilcocks ​​​​​​​​Gebou
​​

user.png Felicia McDonald
phone-call.png 021 808 2581
email.png Email Felicia 
building.pngKamer 2048, RW Wilcocks Gebour
user.png Xabiso Xesi
phone-call.png 021 938 9899
email.png Email ​Xabiso 
building.pngKamer 5009 A, Onderwysblok
Neem asseblief kennis dat Xabsio slegs Maandae op die Tygerberg kampus is en dat 'n afspraak met hom gemaak moet word indien opleiding op die stelsel benodig word. ​