Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Ondersoekprosedure

​​Die doel van hierdie prosedure is om ʼn proses daar te stel waarvolgens bewerings van skending van navorsingsnorme en -standaarde, soos deur die US bepaal in die Beleid vir Verantwoordelike N​avorsingsgedrag aan die Universiteit Stellenbosch, voldoende en regverdig ondersoek kan word; en om voorsiening te maak vir die beskerming van persone wat ʼn beskermde bekendmaking doen ingevolge die Wet op Beskermde Bekendmakings, No. 26 van 2000; en vir sake wat hiermee verband hou.​