Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Welkom by die Afdeling Navorsingsontwikkeling​

​Die veranderende hoër onderwys landskap dra by tot die noodsaaklikheid van effektiewe navorsingsontwikkeling en ondersteuning binne navorsingsintensiewe hoër onderwys instellings. Die Afdeling Navorsingsontwikkeling (ANO) is verantwoordelik vir die bevordering, fasilitering en ondersteuning van navorsing aan die Universiteit Stellenbosch (US).

Ons ondersteuning dra direk by tot die US se vier institusionele doelwitte, soos beskryf in die institusionele plan. Dit versterk en verbreed die institusionele kennisbasis; verseker volhoubaarheid (veral finansieël); bevorder die sukses van akademiese personeel en nagraadse studente; en dit bevorder diversiteit deur navorsingskapasiteit te ontwikkel en te ondersteun.

Hierdie webwerf verskaf inligting oor ons areas van ondersteuning asook institusionele navorsingsverwante inligting.
  
  
Description
  
  
  
  
US Kennisgidshttp://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/KD_nav.png
http://www0.sun.ac.za/knowledge_directory/New tab
Beleide & Riglyne/english/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/pexels-photo-66100.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/policies-guidelinesIn page navigation
Navorsingsverwante publikasies/english/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/magazine_nav.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/research-facts/research-related-publicationsIn page navigation
Statistieke & Feite/english/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/graphs-925572_640.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/research-factsIn page navigation