Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie

Voorgraadse ​​​​Beurse- en Lenings​kantoor

Noluvuyo Capsana  

Köordineerder: Kantoor vir Voorgraadse Beurse en Lenings (Tygerberg-kampus)​

Noluvuyo Capsana

+27 21 938 9458

Stuur e-pos​

  • Bedryfsbestuur van die kantoor vir en die prosesse rakende voorgraadse beurse en lenings op die Tygerberg-kampus vir die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)​
  • Verskaffing van advies aan voornemende en huidige studente oor finansiële hulp wat die US en eksterne befondsers vir FGGW- voorgraadse programme bied​
  • ​Bestuur en prosessering van beursaansoeke en toekenning van beurse aan suksesvolle studente
  • Algemene administrasie en bestuur van beursfondse van FGGW-studente
​​​
Rochelle Sylvester  

Administratiewe Beampte: Voorgraadse Kantoor vir Beurse en Lenings (Tygerberg-kampus)​​

Rochelle Sylvester

+27 21 938 9129

Stuur e-pos

  • Bedryfsbestuur van die kantoor vir en die prosesse rakende voorgraadse beurse en lenings op die Tygerberg-kampus vir die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Verskaffing van advies aan voornemende en huidige studente oor finansiële hulp wat die US en eksterne befondsers vir FGGW- voorgraadse programme bied
  • Prosessering van beursaansoeke en toekenning van beurse aan suksesvolle studente
  • ​​Algemene administrasie en adviserende steun ten opsigte van beursfondse van FGGW-studente​
​ ​​​ ​