Plant Pathology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel & Kontak-inligting

​Kliniekkonsultante:

Bestuurder: Sonja Coertze (middel, voor)

Konsultante: Lonette Smit (middel, agter) en Doré de Villiers (regs)

Assistent: Brenda de Wee (links)


Werksure:

Die kliniek is oop van 07:30 tot 16:00, Maandae tot Vrydae.
Kontak-inligting:

Sonja Coertze:
Tel: (021) 808 4798
E-pos: Sonja Coertze
Pos-adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Privaatsak X1
Matieland
7602
Plant8-6.jpg
Lonette Smit:

Tel: (021) 808 4223
E-pos: Lonette Smit

Doré de Villiers
Tel: (021) 808 4223
E-pos: Doré de Villiers​


Courier adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Lombardi-gebou
Vierde vloer, 4037
Hoek van Victoria- en Neethlingstraat
Stellenbosch
7600


Kaart:

Hoof kampuskaart.pdf

(Lombardi-gebou no. 78 op kaart)
​​