Plant Pathology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel & Studente

​Personeel

PLANTPATOLOGIE2019.jpg 

PERSONEELLYS

Personeel

Akademies

Dr C Lennox (Vrug- en Na-oespatologie)

Prof A McLeod (Molekulêre Plantpatologie)

Prof L Mostert (Voorsitter; Fitomikologie)

Dr L Rose (Siekteweerstand in Graangewasse)

Prof A Viljoen (Plant-mikrobe-interaksie; Fusarium-patologie)

Buitengewone Medeprofessor

Prof P Fourie

Prof F Halleen

CRI gesekondeer

Dr J van Niekerk

Tegnies

Me S Coertze, me T Jensen, me A Pretorius, Me L Smit

Administratief

Me L Swart

Ondersteunend

Me S Abrahams, me E Davids, me B de Wee, me D Fortuin, me M Leibrandt, mnr A Williams