Viticulture & Oenology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Aansoekprosedure

​​

Aansoeke vir voorgraadse studies kan as volg gedoen word:

  • Elektroniese aansoeke te MYMATIES waar alle inligting aangaande die aansoekprosedure, studiefooie, akkommodasie en so meer is.

  • Aansoeke kan per hand ingehandig word by die Navrae Toonbank te Administrasie gebou, Blok A, Ryneveldstraat, Stellenbosch.

  • Foreign students: Please ap​ply online via the webpage of the International Office where you will find all the relevant information on the application procedures, visa requirements, fees, accommodation and so forth.