Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentesektor

​​Uit eie geledere deur die Studenteraad (SR) verkies:

Me K Alberts 
Me V Kobokane

Uit eie geledere deur die Tygerberg SR verkies: 

Me T Ngcobo

Uit eie geledere deur die Primkomitee verkies:

Me E Shaik

Uit eie geledere deur die Studenteverenigingsraad verkies: 

Mnr M Petersen

​Uit eie geledere deur die Akademiese Belangeraad (ABR) verkies: 

Me K Snyman