Transformation
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Bankies

​​​​​​​​​​​

Verwelkomingsboodskappe in verskillende tale (Braille, Gebaretaal, San, isiXhosa, isiZulu, Xitsonga, Tshivenda, SiSwati, Sesotho, Setswana, isiNdebele, Sepedi, Kaaps, Kaapse Moesliem Afrikaans, Engels, Afrikaans) is op 30 bankies op die Rooiplein (die sentrale plein op kampus) geplaas. Hierdie uitdrukkings is deur taalwetenskapstudente ingesamel.

Zulu  bench 101.png

isiZulu

​​

Ndebele  bench 101-2.png

Ndebele

​​

Benches Contextual 1003.png

'n Kontekstualiseringsbord wat die projek uiteensit

​​