Transformation
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Imbizo 365

​​​​​​​​​Imbizo is 'n Nguni-woord vir 'n tradisionele gemeenskapsbyeenkoms saamgeroep deur die leier om tersaaklike gemeenskapskwessies op te los. Sedert die koms van demokratiese regering in Suid-Afrika in 1994, het die konsep imbizo in die hoofstroom gevestig geraak. Dit dui op 'n deelnemende benadering deur die regering om by gemeenskappe betrokke te raak.


Ons Universiteit se Transformasiekantoor vervul 'n sentrale koördinerende rol by die aanbied van professionele en interinstitusionele steun namate ons Visie 2040 'n werklikheid maak. Ons Kantoor fokus op diagnostiese en reflektiewe meganismes om vordering, gapings en nuwe imperatiewe vir ons Universiteit te identifiseer. Ons fasiliteer ook onderwys- en kerntransformasie-bevoegdhede en ‑vaardighede vir personeel en studente. Verder bring ons institusionele bestuur- en leierskapspraktyke in pas met transformasiedoelwitte en hou ons die US verbind tot die transformasie-agenda in Suid-Afrika en op die vasteland.

Imbizo 365 gebruik die kreatiewe kunste en aktiwiteite soos rolprentbesprekings, debatte en uitstappies, asook 'n weeklange besoek aan 'n Afrika-universiteitsvennoot, om deelnemers te help om oor agt kalendertemas te besin. Hierdie temas behels menseregte en maatskaplike geregtigheid, demokrasie, Afrosentrisme en bewustheid, jeugleierskap en innovasie, sosiale impak en betrokke burgerskap, genderkwessies, gestremdheid, erfenis en identiteit.

Die oogmerke van die Imbizo 365-program is om:

  • multikulturele bevoegdhede, sosiale buigsaamheid en sensitiwiteit in studenteleiers te ontwikkel, ten einde demokratiese ideale te bevorder
  • denkwyses oor maatskaplike innovasie en ontwerp te bevorder ten einde kreatiewe en innoverende oplossings vir komplekse leierskapsuitdagings te vind​
  • en transformasionele leierskap en intergroepkonflikoplossings te bevorder ten einde sosiale samehorigheid en gemeenskapsbou aan te moedig.

Studente besinnings 2022 (Kliek op die titel om te lees)

365 calendar imbizo English EMAIL and WEB[96]_page-0001.jpg