Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Subkomitee A befondsing ter ondersteuning van die doktorale navorsing van US personeel (nie-Thuthuka)

​​​​Die oogmerk van hierdie befondsing is om US personeellede, wat nie vir NNS Thuthuka-befondsing kwalifiseer nie, in staat te stel om hul doktorsgrade te verwerf. Die maksimum bedrag per toekenning is R30 000.

 
Subkomitee A:
Voltydse permanente personeel van die Fakulteite Lettere en Sosiale Wetenskappe, Opvoedkunde, Re​gsgeleerdheid, Teologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Krygskunde, reeds ingeskryf vir hul doktorale studies en wat nie vir NNS Thuthuka-befondsing kwalifiseer nie (dus nie-Suid-Afrikaanse burgers en/of ouer as 45 jaar), kan aansoek doen vir Subkomitee A befondsing ter ondersteuning van hul doktorale navorsing. Personeel uit die ondersteuningsafdelings mag ook om Subkomitee A befondsing aansoek doen.


 

149018470019475.png
Shannon Faro
Telefoon: 021 808 4480

2021 sluitingsdatums:
  • 14 Jan
  • 8 Apr
  • 3 Junie
  • 5 Aug
  • 14 Okt
  • 25 Nov​