Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​Hierdie ooreenkoms word gebruik wanneer die Universiteit tasbare navorsingsmateriaal  (weefsel, selle, of enige ander biologiese materiaal wat benodig word vir ‘n navorsingsprojek) ontvang van ‘n ander party, of aan ‘n ander party voorsien. Waar nodig moet etiese uitklaring en/of uitvoer- of invoerpermitte verkry word. Normaalweg sal die verskaffer van die materiaal die MTA voorskryf.