Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsetiekkomitee​: Sosiale, Gedrags- en Opvoedkunde Navorsing (NEK: SGO)

​​​​​​​​​​​​​​​Omvang/ Funksie

​​​

Die doel van die Sosiale, Gedrags- en Opvoedkunde Navorsingsetiekkomitee (NEK: SGO) in die beoordeling van navorsing, is om by te dra tot die beskerming van die waardigheid, regte, veiligheid en welstand van alle huidige of potensiële deelnemers aan sosiale, gedrags-, ekonomiese en opvoedkundige navorsing wat aan die Universiteit Stellenbosch uitgevoer word. 

Die NEK: SGO doen onafhanklike, omvattende en tydige beoordeling van die etiese risiko's verbonde aan navorsingsvoorstelle  en kan maatreëls aanbeveel vir die vermyding of vermindering van sodanige risiko's – toegegee dat die etiek van navorsing nooit ten volle van die wetenskaplike dimensies van navorsing (wat onder andere metodologiese en teoretiese aspekte insluit) geskei kan word nie.

Die etiek-aansoekproses begin binne die onderskeie akademiese departemente via die Departementele/Fakulteits-etieksiftingskomitee (DESK/FESK). Aansoeke word gesif om die risikovlakke verbonde aan die navorsing vas te stel. Lae risiko projekte word deur die DESK beoordeel en deur die NEK: SGO bekragtig. Slegs aansoeke met medium tot hoë etiese risiko's word na die NEK: SGO verwys vir beoordeling tydens 'n NEK: SGO vergadering.

  
  
Description
  
  
  
  
NEK Dokumentehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/integrity-ethics/human-research-(humanities)-ethics/1.png
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/Pages/REC-Documents.aspxIn page navigation
DESK Proseshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/integrity-ethics/human-research-(humanities)-ethics/2.png
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/Pages/DESC-Process.aspxIn page navigation
Hoe om aansoek te doenhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/integrity-ethics/human-research-(humanities)-ethics/3.png
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/Pages/Electronic-Application-Process.aspxIn page navigation
Kontak Inligtinghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/PublishingImages/integrity-ethics/human-research-(humanities)-ethics/REC%20Documents.png
http://www.sun.ac.za/afrikaans/research-innovation/Research-Development/Pages/Human_research-ethics_contact.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=b87eb19e-e69f-4c6f-8c57-6ef2cdfbfed7&TermId=2a06bdca-8ff2-4809-b4da-e48995116a2eIn page navigation

Vergaderdatums​:
NEK: SGO vergaderdatums 2024​

Belangrike Inligting: