Archives
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Matieland 1970's

​​

1970

 No. 1

Nuwe Rektor aan die roer

Legitimasie-seremonie van Teologie

Vyf Broers op US

No. 2


'n Universiteit met sy oog op toekoms

Bekronings deur die Akademie

Maggie Laubser gehuldig

​​No. 3

 
W.A.T se twee miljoenste kaartjie

Opleiding in Tandheelkunde begin

Akademiese Jaardag 1970

​ ​1971

No. 1

Vertroue is dit wat oorwin

'n Paar Universiteitstipes

Rip van Winkel, 'n Oud-Dagbreker

​​No. 2

R.U.S ontvang Regimentsvaandel

Kunsvlyt werk ook vir RSA

Honderd-en-een Springbokke

​​No. 3

Matieland vang die Wind

Matieland: N.U.S.A.S en A.N.S

Maties en Rugby

​ ​1972

No. 1

Matieland dosente valueer hulself

Solomon Caesar Malan-akwarelle

Rugbyfees

No. 2

Matie-rekenaar gesels in Afrikaans

Beplanning van 'n Ontwikkelingskema vir US

Universiteitskoor na Portugal

No. 3

Mimi Marais - Een uit die Geslag van WeIdoensters

Die Manne moet die Mure Wees

Studenteraadskonferensie

​ ​1973

No. 1

Dosent, Student en Leersielkunde

Aspekte van Akademiese Beplanning

Vyfde Geslag in Matieland

​​No. 2

JulIe Ouboet, Neels Ou-Matriek

Langenhoven: Siener, Rebel, Skepper

Matie-Tukkie-Rugby

No. 3

US op ander verwante terreine tot u diens

D. F. Malan-gedenksentrum

Langenhoven-sonnewyser


 

​ ​1974
​​No. 1

Matieland se Oud-Redakteurs

Drie Wyse Manne Vereer

TV geweld en ons kinders


 

No. 2

Gewilde Rektor herkies

US kry nuwe satellietkampus

Koor skitter op wintertoer


 

No. 3

Kosbare stel ou boeke "ontdek"

Oud-Matie Restoureer oudste Dorphuis

Berghut vir BTK

​ ​1975

No. 1

US se nuwe Doktore

Oud-Matie ererol

US en SA Vloot se noue bande


 

No. 2

Coetzenburg vernuwe

Maggie Laubser en Stellenbosch

James Honiball en die "uitdeelpakhuis"

No. 3

Militêre Akademie 25 jaar oud

Nuwe Konservatorium

Vier nuwe Navorsingsinstitute

1976

No. 1

Groot Koorreünie

Lekker verjaar, Monica!

Film oor US vrygestel

No. 2

US lewer Eerste tandartse

Kaap Juig US Koor toe

Mabel Quick skenk beurse

No. 3

Miljoene het reeds Matieland gesien

Grand Finale vir Oom Philip

Matienooiens maak Geskiedenis

​ ​1977

No. 1

Matieland mondig

Deurbraak vir Tennis aan US

Honoris Crux vir Matie

No. 2

DJ Opperman skenk versameling

INTUS kom in rat
Bestuurskool maak sy stem dik

No. 3

Notuleskrywer van die lewe

Energie uit die see

Yale vereer dosent

​ ​1978

No. 1

Staan Stellenbosch vir 'n idee?

Argitek se droom US se trots

Konvokasie in die voorjaar

No. 2

Danie Craven Stadion

Conserve ingewy

Wêreldrekord op Coetzenburg

No. 3

Rektor by groot kongres in Iran

Drie-eeufees op hande

Klein John maak geskiedenis

1979

No. 1

Coetzenburgklub gestig

"Eerstes" vir Blaasorkes

Woordeboek oorhandig

No. 2

Prof. Jannie span uit

Vrou agter die legende

Carnegie dra by tot fees

No. 3

'Ik ben een Africaander"

Regsbesoek uit Sri Lanka

Biblioteekkunde mondig

​​​