Food Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse programme

​​​​​​​​​​​​​​Nagraadse programme in Voedselwetenskap volg na die suksesvolle voltooiing van die 4 jaar BSc program. 

Studente kan op grond van bestaande kwalifikasies en beskikbare geleenthede aansluit by 'n gepaste navorsingsgroep ten einde een van die volgende grade te verwerf:​​​

Vir 'n volledige uitleg van die struktuur van die graadprogram, vakkeuses en aansoekprosedures verwys ons u graag na die  Universiteit van Stellenbosch se  jaarboek vir die Agriwetenskappe Fakulteit.

U kan ook navrae rig aan die Departement Voedselwetenskap by voedselw@sun.ac.z​a​   

 Tel: +27 (0)21 808 3578                             Fax: +27 (0)21 808 3510                            corner of Hammandshand and Helshoogte Roads, Stellenbosch                                        voedselw@sun.ac.za​​