Food Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meer oor

​​​​​Die Departement Voedselwetenskap, US word gerespekteer vir uitnemende onderrig en navorsing. Voedselwetenskap is 'n multi-dissiplinêre studieveld wat wetenskappe soos Chemie, Biochemie en Mikrobiologie toepas ten einde voedselkwaliteit en sekerheid te waarborg. Voedselwetenskaplikes gebruik die nuutste tegnologie om nuwe produkte te ontwikkel en voortdurend bestaande tegnieke van ontwikkeling, prosessering, verpakking, berging en verspreiding te verbeter.​


 

banner.jpg
 


​Tel: +27 (0)21 808 3578                             Fax: +27 (0)21 808 3510                               corner of Hammandshand and Helshoogte Roads, Stellenbosch                    voedselw@sun.ac.za