Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kreatiewe Uitsette en Innovasie

​​​ Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) het die Beleid vir die Evaluering van Kreatiewe Uitsette en Innovasie wat geproduseer is deur Suid-Afrikaanse Publieke Hoër Instellings(2017) in 2018, bekend gestel. Die volgende kategorieë word in die beleid ingesluit:

​​Kreatiewe Uitsette
  • Skone Kunste en Visuele Kunste
  • Musiek
  • Teater
  • Uitvoerende Kunste en Dans
  • Ontwerp
  • Film en Televisie
  • Literêre Kunste
​​​Innovasie :
  • Patente
  • Planttelersregte


Navorsers het nou weer 'n geleentheid om hul kreatiewe uitsette in te dien by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) vir subsidie-doeleindes. Voorleggings wat in die publieke omgewing vir die periode 2018 – 2020 (n-3) verskyn het, sal in aanmerking kom vir die subsidie eis.  

Die finale interne indieningsdatum vir die opname, is 1 Junie 2021.  

Voltooi asseblief die aanlyn vorm vir elke indiening:  https://redcap.sun.ac.za/surveys/?s=REKY9EHTHM