Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kreatiewe Uitsette en Innovasie

Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) het die Beleid vir die Evaluering van Kreatiewe Uitsette en Innovasie wat geproduseer is deur Suid-Afrikaanse Publieke Hoër Instellings(2017) in 2018, bekend gestel. Die volgende kategorieë word in die beleid ingesluit:

​​Kreatiewe Uitsette
  • Skone Kunste en Visuele Kunste
  • Musiek
  • Teater
  • Uitvoerende Kunste en Dans
  • Ontwerp
  • Film en Televisie
  • Literêre Kunste
​​​Innovasie :
  • Patente
  • Planttelersregte


Navorsers het nou 'n tweede geleentheid om hul kreatiewe uitsette in te dien by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) vir subsidie-doeleindes. Voorleggings wat in die publieke omgewing vir die periode 2017 – 2019 (n-3) verskyn het, sal in aanmerking kom vir die subsidie eis. ​

Die finale interne indieningsdatum vir die opname, is 23 Maart 2020

Voltooi asseblief die aanlyn vorm vir elke indiening:  https://redcap.sun.ac.za/surveys/?s=REKY9EHTHM