Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NEK: BOE Vergardering Datums


Die komitee vergader een keer per kwartaal wat lei tot 'n totaal van vier vergaderings per jaar​​. Die sluitingsdatum vir nuwe indienings is in die tabel hieronder in rooi gemerk.

Agenda SluitingsDatums Komitee Vergardering Datums
12 Februarie 202104 Maart 2021
03 Junie 2021    ​
24 Junie​ 2021

03 September 2021
20 September​ 2021
05 November ​2021
25 November ​2021