Division for Research Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NEK: BOE Vergardering Datums


Die komitee vergader een keer per kwartaal wat lei tot 'n totaal van vier vergaderings per jaar​​. Die sluitingsdatum vir nuwe indienings is in die tabel hieronder in rooi gemerk.

Agenda SluitingsDatums Komitee Vergardering Datums
14 Februarie 202005 Maart 2020
04 Junie 2020    ​
25 Junie​ 2020

04 September 2020
21 September​ 2020
06 November ​2020
26 November ​2020