AAD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

66ste AKADEMIESE JAARDAG

31 Augustus & 1 September (middae alleen)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Abstrakte ​​​​

Bied asseblief u uitmuntende navorsing as plakkaataanbiedings in pas met die volgende ag bane aan:

 1. ​Aansteeklike siektes
 2. Nie oordraagbare siektes
 3. Geestesgesondheid en neurowetenskappe
 4. Geweld, beserings, trauma en rehabilitasie
 5. Moeder  en kindergesondheid
 6. Versterking van gesondheidstelsels
 7. Primêre gesondheidsorg
 8. Peri operatiewe wetenskappe​
 9. Globale Gesondheid, Openbare Gesondheid end Gesondheidstelsels​

        ​Die sluitingsdatum vir die voorlegging van die opsommings is 29 Julie 2021

        Let daarop dat, soos in die verlede, geen opsomming sonder etiese goedkeuring aanvaar word nie, dus moet u vooraf etiese goedkeuring verseker.


        KLIK HIER om ’n opsomming voor te lê.

        Wenke vir die voorbereiding van effektiewe plakkate

        Plakkate moet aantreklik en treffend wees en nie met onnodige inligting oorlaai wees nie. Die sleutelboodskappe moet goed gekommunikeer word. Kleur en verskillende stylsoorte moet oordeelkundig gebruik word sonder om afbreuk aan die inhoud te doen.

        • Inhoud: Plakkate moet 'n logiese volgorde hê en ook vir niekundiges in die veld sinvol wees, terwyl afkortings met die eerste gebruik verduidelik moet word.
        • Titel: Die titel moet duidelik wees.
        • Teks: Die teks moet aantreklik uitgelê word, met 'n verskeidenheid lettergroottes. Oorweeg dit om kollyste te gebruik waar gepas. Grafiese voorstelling is verkieslik bo groot hoeveelhede teks.
        • Figure en foto's: Dit moet van 'n goeie gehalte wees. Figure en tabelle moet opskrifte hê wat voldoende verduidelikings bied.​