Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

AFDELING STUDENTESAKE
​Senior Direkteur se kantoor
Bosmanstraat 15A, Stellenbosch
​​(021) 808 4585
studentesake@sun.ac.za 
​Kantoorure: 08:00 - 16:30

Klik hier om die Kantoor van die Senior Direkteur te e-pos.

Klik hier ​vir die universiteit se elektroniese kampuskaart.​​


Sentrum vir Studentevoorligting & -ontwikkeling (SSVO):

STELLENBOSCHKAMPUS:
Victoriastraat 37, Stellenbosch – sien op kaart.
(021) 808 4707 / 24-uur krisisdiens: 082 557 0880


TYGERBERGKAMPUS:
2de vloer, Studentesentrum, Tygerberg – sien op kaart.
(021) 808 4585 / 24-uur krisisdiens: 082 557 0880


Sentrum vir Studente

Bosmanstraat 11, Stellenbosch – sien op kaart.

(021) 808 3064
ssg@sun.ac.za


Sentrum vir Studenteleierskap & -strukture (SSLS):

Bosmanstraat 9, Stellenbosch – sien op kaart.

(021) 808 9586