Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

Klik hier vir die algemene Stellenboschkampuskaart.


AFDELING STUDENTESAKE:

Bosmanstraat 15A, Stellenbosch – sien op kaart.
(021) 808 4585

studentesake@sun.ac.za
/ mjoyce@sun.ac.za
Kantoorure: 08h00 - 16h30


Sentrum vir Studentevoorligting & -ontwikkeling (SSVO):

STELLENBOSCHKAMPUS:
Victoriastraat 37, Stellenbosch – sien op kaart.
(021) 808 4707 / 24-uur krisisdiens: 082 557 0880


TYGERBERGKAMPUS:
2de vloer, Studentesentrum, Tygerberg – sien op kaart.
(021) 808 4585 / 24-uur krisisdiens: 082 557 0880


Sentrum vir Studentegemeenskappe (SSG):

Bosmanstraat 11, Stellenbosch – sien op kaart.

(021) 808 3064
ssg@sun.ac.za


Sentrum vir Studenteleierskap & -strukture (SSLS):

Bosmanstraat 9, Stellenbosch – sien op kaart.

(021) 808 9586