Student Affairs
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meer oor die

SLG afr ratio.png

Die Sentrum vir Studenteleierskap en –strukture word bestuur deur me Tonia Overmeyer. Hierdie sentrum sluit in die Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling, onder leiding van  dr Leslie van Rooi, formele studentebestuurstrukture en hoofsaaklik die Studenteraad, asook die koördinering van die ko-kurrikulum, en die Eerstejaarsakademie. Die doel met die skep van die Sentrum is om te verseker dat die Universiteit omvattende en koherente leierskapservaringe vir studente bied. Hierdie ervaringe dra beduidend by tot die ontwikkeling van graduandi eienskappe en die indiensneembaarheid van studente.