Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studente

​​​

Loopbane-kantoor

Die personeel van die Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste se doel is om:

  • ons studente optimaal bewus te maak van maniere waarop hulle hulself vir toetrede tot die beroepswêreld kan voorberei;
  • studente en potensiële werkgewers met mekaar in kontak te bring, onder andere deurloopbaanskoue te organiseer om tot die optimale plasing van gegradueerde studente by te dra; en
  • ons hulpbronne relevant en op datum te hou.

Die Graduandi Werwingsprogram word jaarliks vanaf die einde van Julie tot die einde van September aangebied. Gedurende hierdie program voer maatskappye indiensnemingsonderhoude met studente. Die doel van hierdie program is om studente bloot te stel aan die mees onlangse inligting van die beroepswêreld en om loopbaanontwikkelingsvaardighede te ontwikkel.

Studente in al die jaargroepe kry die geleentheid om loopbaangeleenthede te ondersoek en die loopbaanwêreld te verken. Finalejaarstudente word ook met werksoekvaardighede toegerus. Jaarliks reik ons 'n publikasie uit wat besonderhede van die Graduandi Werwingsprogram en artikels in verband met loopbaankeuses en studente se voorbereiding vir die beroepswêreld bevat. Hierdie publikasie word wyd op die kampus versprei. Studente word aangemoedig om elke jaar hulle kopie by die Loopbanekantoor te kry om bewustheid te bevorder van die organisasies wat tot voordeel van hulle gekose loopbaanweë kan wees of in gevalle waar hulle twyfel en meer inligting oor die maatskappye van hulle belangstelling wil hê. Die publikasiedatum is gewoonlik in Julie , maar harde kopieë is gewoonlik regdeur die jaar beskikbaar of kan van hierdie webblad afgelaai word.

Vir meer inligting
Kontak: tel. 021-808 3568 of e-pos:careerservices@sun.ac.za​​​.