Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Psigoterapeutiese & Ondersteuningdienste

 

Psigoterapie gee aan jou die geleentheid om met 'n professioneel opgeleide sielkundige te raadpleeg oor probleme wat jou emosioneel pla en/of probleme wat jy graag sou wou oplos. Tesame kan jy en die sielkundige aan oplossings vir jou probleme werk. Hierdie proses kan die aanleer van nuwe vaardighede, die verkryging van beter begrip van bestaande probleme of die verwerking van moeilike en/of traumatiese gebeure insluit.

Afhangende van die aard van die probleem, kan verskillende psigoterapeutiese benaderings gevolg word. Hierdie eenheid fokus op korttermyn psigoterapie, groepterapie en krisisbestuur.

Wat kan jy van jou psigoterapeut verwag?

Gedurende jou eerste besoek, sal jou sielkundige navraag doen oor die rede(s) vir jou besoek en al die verlangde inligting van jou kry. Gebaseer op die inligting wat bekom is, behoort jy en jou terapeut op 'n geskikte intervensie ooreen te kom.