Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Loopbaandienste

​​

By die Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste bied ons die volgende loopbaandienste:

 • Maak ons studente optimaal bewus van maniere waarop hulle hulself vir toetrede tot die beroepswêreld kan voorberei.
 • Bring studente en potensiële werkgewers met mekaar in kontak deur onder andere loopbaanskoue te organiseer om tot die optimale plasing van studente by te dra.
 • Hou ons loopbaan- en korporatiewe hulpbronne relevant en op datum.
 • Bestuur die loopbane-portaal.
 • Rus ons studente met werksoekvaardighede toe.


Hoewel die Eenheid vir Graduandus-loopbaandienste alle geregistreerde studente van Stellenbosch Universiteit (SU) wil bedien, is ons dienste spesifiek gerat vir die voorbereiding van ons finalejaarstudente vir die beroepswêreld. Ons kernbesigheid is daarom om ons studente optimaal vir die beroepswêreld voor te berei. Hierdie taak word deur middel van verskillende loopbaandienste uitgevoer, waaronder die volgende:

 • CV-skryf-werkwinkels
 • Onderhoudvaardighede-werkwinkels
 • Dekbrief-werkwinkels
 • Die Jaarlikse Gegradueerde Plasing- en Loopbaanontwikkelingsprogram
  • Loopbaanskoue
  • Maatskappy-aanbiedings tydens middagete
  • Maatskappy-assesserings en -onderhoude
  • Gegradueerde werwingsboekie
 • Bestuur van die Loopbane-portaal – https://stellenbosch-csm.symplicity.com/
 • Individuele besprekingsessies oor loopbaanontwikkeling
 • e-werkwinkels, bv. persoonlike brandmerk-werkwinkel op SUNLearn

Noudat ons posisionering in die SSVO en die uiteenlopende poel van dienste wat by SU gebied word, op koers is, sal ons op die uitbreiding van ons dienste fokus. Ons sal ook hande vat met fakulteite, departemente, studenteliggame en afdelings soos die Frederick Van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling, asook eksterne diensverskaffers​.

Vir loopbaanadvies, kontak asseblief die

Sentrum vir Studentewerwing en - Loopbaanadvies wat primêr op bediening van voornemende studente fokus. Die verwysing na "graduandus" in die naam van die eenheid verwys na studente wat op die punt staan om te gradueer.

 

Vir meer inligting, kontak Delisha van Neel by 021-808 3568 of e-pos:  careerservices@sun.ac.za​​   ​

GPS Coordinates-33.934332​6,18.867229​

Hou asb. van ons Facebook-blad "Maties Careers" en volg ons op Twitter @maties_careers