Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​UPSS emergency number

ONS DIENSTE

Die Eenheid bied gratis en vertroulike individuele en groepsberadingsessies vir uitdagings wat strek van angstigheid, spanning, die ervaring van trauma en verlies wat spruit uit omstandighede by die huis of universiteit, lae selfvertroue tot alkohol- en middelmisbruik.  Toegewyde professionele personeel is beskikbaar om jou op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse te help. 

Kontak ons vir ʼn afspraak by 021 808 4994 (Stellenbosch-kampus) of 021 938 9590 (Tygerberg-kampus), of e-pos supportus@sun.ac.za. Ander dienste sluit in bystand met die Werk-studeer-program en voedselsteun vir studente wat dit nodig het.


Uitnodiging: Aanlyngroep vir sielkundige vaardighede  

Studente word uitgenooi om aan te sluit by die aanlyn sielkundige vaardigheidsopleiding groep wat gefasiliteer word deur ons professionele en opgeleide sielkundiges. Die vaardighede wat u sal leer, is gegrond op kognitiewe gedragsterapie en sal u help om depressie en angs te hanteer. Besoek die webblad om uit te vind hoe u kan deelneem aan die oefengroep sessies. ​

Behoefte​​bepalings

Voordat ons geregistreerde terapeute jou na die regte vorm van terapie of groepsintervensie kan verwys, moet hulle ʼn deeglike behoeftebepaling doen om vas te stel watter uitdagings jy ervaar en hoe hulle die beste kan help.

Kontak ons vir ʼn afspraak by 021 808 4994 (Stellenbosch-kampus) of 021 938 9590 (Tygerberg-kampus), of e-pos supportus@sun.ac.za. Behoeftebepalings vind Maandae tot Vrydae van 11:00 tot 12:30 en 14:00 tot 15:30 op die Stellenbosch-kampus plaas. Kontak ons direk vir behoeftebepalingstye op die Tygerberg-kampus.

Individuele terapeutiese sessies

Ons bied korttermyn- individuele voorligting of terapie slegs aan US-studente. Nadat jou behoeftebepaling gedoen is en afhangend van die aard van jou uitdaging sal die voorligter of sielkundige saam met jou werk om die beste moontlike oplossing te vind.

Groepberadingsessies

Sekere uitdagings kan ʼn mens beter in groepsverband bestuur, waar jy ondersteuning kan kry van jou portuurgroep wat dieselfde of soortgelyke probleme of uitdagings ervaar. Die Eenheid bied verskeie terapeutiese en ondersteuningsgroepsessies aan, elk met ʼn baie spesifieke fokus. Tydens die behoeftebepaling sal die terapeut jou voorberei op die groepproses en die nodige verwysing doen.

Werk-studeer-program

Die Werk-studeer-program maak dit vir studente moontlik om werkservaring op te doen terwyl hulle studeer. Hierdie studente verdien ʼn klein inkomste per maand om met hul finansiële behoefte te help. Kontak Lizzie Witbooi by lgwitbooi@sun.ac.za om meer oor die Werk-studeer-program uit te vind.

Voelselsteun

Ons besef daar is baie studente wat uitdagings ervaar as dit kom by toegang tot voedsel. Die Eenheid het voedselsteunprogramme in plek om jou by te staan as jy ondersteuning nodig het. As jy voedselsteun nodig het, kan jy by die Eenheid aansoek doen of supportus@sun.ac.za e-pos, of 021 808 4994 (Stellenbosch-kampus) of 021 938 9590 (Tygerberg-kampus) skakel.