Endocrinology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Afdeling Endokrinologie

Kliniese Endokrinologie

Voorgraadse Onderrig Programme

Teoreties Onderrig Modules:

  • MBChB II:              Endokriene Sisteem 52353 271
  • MBChB V :            Kliniese Farmakologie (Endokrinologie)  12178 511

Kliniese onderrig:

  • MBChB II:     Inleiding to kliniese geneeskunde (longitudinale jaarlikse module)
  • MBChB IV/V:   Voorgraadse diabetes onderrig (2 dae per week)

 

Nagraadse Onderrig Programme:

 • MMed Kliniese Assistente (Interne Geneeskunde): 3 maandlikse rotasie
 • MMed Kliniese Assistente (Verloskunde en ginekologie): weeklikse saalrondte
 • Sertifikaat in Endokrinologie en Metabolisme (CMSA)/ MPhil: 24 maand program

 

Elektiewe Onderrig Program:

 • Beperkte voorgraadse elektiewe program