Unit for Construction Materials
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vars & Jong Beton

​Die gedrag van vars en jong beton het ʼn groot invloed op beide die meganiese- en duursaamheidseienskappe van verharde beton. Vars beton verwys na beton wat sopas gegiet is terwyl jong beton verwys na beton wat slegs ʼn paar dae oud is. Die eienskappe wat hoofsaaklik nagevors word is deformasie, defekte, reologie en meng ontwerp. Weens die wye omvang van die onderwerp, is die huidige fokus op die voorkoming van krake wat vorm in jong beton. Die vorming van krake moet so ver moontlik verhoed word omdat die teenwoordigheid van die krake 'n groot afname in die diensleeftyd van strukture veroorsaak. Navorsing in hierdie veld sluit ondersoeke van plastiese versakking krake, plastiese krimp krake sowel as termiese krake van vars en jong beton, in. Die beoogde doel van die navorsing is om riglyne te ontwikkel vir die voorkoming van vroeë ouderdom krake in vars en jong beton. Hierdie navorsing sal ook lei tot die uitbreiding van kennis in die betrokke veld.

Plastiese Krake van Beton 

Nadoktorale Genoot: Dr Muzafalu Kayondo

Studieleier: Prof WP Boshoff

Die langtermyn gedrag van betonstrukture word grootliks beïnvloed deur wat met die beton gebeur binne die eerste paar ure nadat dit gegiet is - terwyl dit in ʼn platiese toestand is. Die kraak van beton tydens hierdie brose stadium (plastiese krake) blyk 'n ontwykende onderwerp te wees onder baie beton ingenieurs en wetenskaplikes. In hierdie navorsing is die grondbeginsels grootliks reeds beklemtoon deur nuwe metodes en benaderings te gebruik, terwyl 'n ekstra stap geneem is om die ontwykende aspekte van plastiese krake van beton te verduidelik.


Reologie, Plastiese Krake en Viskoplastiese Gedrag van Beton 

Student: John Kolawole (PhD)

Studieleiers: Prof WP Boshoff & Dr R Combrinck

Beton in die vars toestand is vatbaar vir plastiese versaking en plastiese krimp krake. Vir die eerste paar uur nadat dit gemeng is, kruip en ontspan die beton. Reologie speel 'n belangrike rol in al hierdie aspekte. Die doel van hierdie studie is om te bepaal hoe reologie die plastiese kraak gedrag van beton beïnvloed.
Kruip en Ontspanning van Plastiese Beton 

Student: Yaseen Khan (M.Eng)

Studieleier: Dr R Combrinck

Die kraak van plastiese beton gebuer dikwels in groot, plat beton elemente wat blootgestel word aan hoë verdampingtempo's. Dit sluit beide plastieseversakking en plastiese krimp krake in. Die krake is onooglik en veroorsaak vroeë duursaamheids probleme in beton strukture deur te dien as paaie vir die indringing van korrosiewe stowwe in die beton. Die kruip en ontspanning van plastiese betin het''n groot invloed op die kraak gedrag van plastiese beton. Alhoewel geen navorsing in literatuur gevind kon word rakende die onderwerpe nie. Die studie behels die meet en karakterisering van die kruip en ontspanning gedrag van plastiese beton deur gebruik te maak van 'n gesofistikeerde trektoetsopstelling.