Unit for Construction Materials
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Omgewings-Vriendelike Boumateriale

Die huidige impak van die konstruksie bedryf op die omgewing is kommerwekkend. As gevolg daarvan het daar 'n groot aanvraag na omgewingsvriendelike boumateriale ontstaan. Nuwe boumateriale, of slegs 'n verbetering van konvensionele boumateriale, is noodsaaklik vir 'n meer volhoubare ontwikkelde omgewing. Die doel van navorsing in hierdie veld, is nie net om nuwe boumateriale te ontwikkel nie, maar ook om die omgewingsimpak van die materiale wat tans gebruik word, te verminder. Ekstensiewe navorsing word gedoen op alternatiewe messelwerk eenhede met 'n fokus op materiaal ontwikkeling, strukturele toetse, bepaling van geskikte spesifikasies en volhoubare implementering op groot skaal. Die gebruik van natuurlike vesels in 'n sement-gebaseerde matriks, sement-gebaseerde binders wat meer omgewingsvriendelik is en alkali geaktiveerde materiale word ook ondersoek as moontlike plaasvervangers vir konvensionele beton.

​   

johannesFourie.JPG

Bepaling van Minimum Meganiese Spesifikasies vir Alternatiewe Messelwerk Eenhede

Student: JP Jooste (M.Eng)

Studieleier: Mev WI De Villiers

Om die aanvaarding van alternatiewe messelwerk (AMU's) in Kategorie 1 behuising te fasiliteer, moet standaarde en spesifikasies van hul minimum vereiste meganiese gedrag bestaan. Vorige werk het aanvaarbare toetsmetodes en baie meganiese eienskappe van drie tipes AMU's bepaal, naamlik alkali-geaktiveerde beton, sement gestabiliseerde aarde en adobe blokke. Hierdie eienskappe sal gebruik word om nie-lineêre eindige element-analieses van enkelverdieping mure uit te voer. Mure van elke tipe AMU sal so gemodelleer word dat hul geometrie aan SANS 10400-K voldoen en hul belasting aan SANS 10160: 2011 voldoen. Hierdie analieses beoog om die minimum vereiste meganiese spesifikasies van die mure te bepaal, wat uiteindelik gebruik sal word om die minimum vereiste meganiese spesifikasies van die eenhede self te bepaal.


Ondersoek na die Strukturele Gedrag van Enkelverdieping Alternatiewe Messelwerkmure

Student: Prince Shiso (M.Eng)

Studieleier: Mrs WI De Villiers

Om die ontwikkeling van alternatiewe metselwerk-eenhede (AMU's) te bevorder, word vol-skaalse toetse uitgevoer op mure wat met vier verskillende tipes AMU's onderskeidelik gebou is. Hierdie toetse sluit in die simulasie van wind- en seismiese belasting. Die toetse beoog om die resultate van 'n eindige element-analise van die vier muur tipes te bevestig en om die assesseringsmetodes wat op die messelwerk-eenhede uitgevoer is, te bevestig, wat 'n aanduiding sal gee van die messelwerk eenheid se gedrag binne 'n strukturele messelwerkmure.Die Skep van 'n Lae Koolstofbeton met Konvensionele Beton Eienskappe

Student: Michael Diekmann (M.Eng)

Studieleier: Prof WP Boshoff & Dr R Combrinck

Tydens die vervaardiging van sement word 'n groot hoeveelheid koolstofdioksied geproduseer, wat sement en beton ongunstig maak ten opsigte van die impak op die omgewing. Die doel van hierdie navorsing is om 'n beton met 'n kleiner koolstofvoetspoor te skep deur 'n beton met 'n verminderde sementinhoud te ontwerp wat nogsteeds konvensionele vars en verharde beton eienskappe besit en gereed is vir gebruik as 'n konvensionele beton. Dit sal bereik word deur gebruik te maak van aanvullende sementagtige materiale, bymiddels en die optimale pakking van aggregaat.