Unit for Construction Materials
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vesel-Versterkte Beton

Die gebruik van vesel-versterkte beton (FRC) is besig om toe te neem, weens die positiewe bydrae wat dit tot beton se meganiese eienskappe lewer. Vesels word dikwels in twee kategorieë verdeel, naamlik mikro en makro vesels. Vesels wat 15 mm of korter is, word geklassifiseer as mikro vesels terwyl vesels 30 mm en langer geklassifiseer word as makro vesels. Verskeie materiale word gebruik om sintetiese vesels te vervaardig. Hierdie materiale sluit onder andere staal, polipropileen, glas en PVA in. Natuurlike vesels is ook tans in gebruik. Die hoofrede vir die byvoeging van vesels tot beton is die verbeterde gedrag wat beton ten toon stel wanneer dit begin kraak, hoofsaaklik a.g.v. plastiese krimping. Mikro vesels word ook gebruik om die duktiliteit van beton te vermeerder. Die effek van mikro vesels op beton duktiliteit kan waargeneem word tydens die vervorming van verharde sement-gebaseerde samestellings (SHCC). Die navorsingsfokus lê tans op sintetiese makro vesels en die effek daarvan op die kruip gedrag van gekraakte FRC.


Vermoeidheidsgedrag van Vesel-Versterkte Beton

Student: Humaira Fataar (PhD)

Studieleier: Dr Riaan Combrinck & Prof Billy Boshoff